Vervolging Geert Wilders

PVV-getuigen: Minder Marokkanen-uitspraak Wilders nauwkeurig voorbereid

25 mei 2016 19:05 Aangepast: 26 mei 2016 16:58
Beeld © ANP

Geert Wilders heeft zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak heel bewust gedaan. Zijn speech was nauwkeurig voorbereid en er werd bewust gekozen om 'Marokkanen' te zeggen en niet 'criminele Marokkanen'. Een PVV-medewerker heeft vervolgens het publiek vantevoren geïnstrueerd om 'minder minder' te scanderen.

RTL Nieuws had volledige inzage in de getuigenverklaringen die door prominente PVV-medewerkers zijn afgelegd nadat zij door de Rijksrecherche zijn ondervraagd.

Om Geert Wilders te veroordelen voor zijn bewuste 'minder Marokkanen-uitspraak' is het cruciaal voor het Openbaar Ministerie om te bewijzen dat zijn uitlating op 19 maart 2014 niet uit de lucht kwam vallen, maar heel bewust is gedaan. Uit de getuigenverklaringen blijkt dat de PVV-leider bewust gekozen heeft voor zijn formulering.

Een reconstructie.

Voorbereidingen van de speech

Het is de vooravond van 19 maart 2014. In de werkkamer van Geert Wilders zijn verschillende PVV'ers bij elkaar gekomen. Daarbij zijn onder anderen Martin Bosma, Kamerlid Barry Madlener en enkele beleidsmedewerkers. Belangrijk onderwerp van gesprek: de speech in café De Tijd. 

PVV-beleidsmedewerker Floris van Zonneveld zegt in zijn verklaring"Omstreeks 20:00 uur werd ik gebeld en gevraagd om aan te sluiten in de werkkamer van Geert Wilders. Mij werd gevraagd mee te denken over de speech die Geert zou gaan houden in grandcafé De Tijd. Er waren al concepten voor deze speech beschikbaar."

De speech was op dat moment nog lang niet klaar. Belangrijk was volgens de aanwezigen dat in de speech zaken zo scherp mogelijk zouden worden benoemd. Maar er was nog iets waar de PVV'ers over praatten.

Van Zonneveld: "Er werd met elkaar gesproken of we in de speech zouden spreken over alleen Marokkanen óf over criminele Marokkanen. Ik herinner me dat we met elkaar gesproken hebben of alleen Marokkanen gezegd kon worden."

Wilders had wel vaker gezegd dat hij minder criminele Marokkanen wilde. Al in het eerste verkiezingsprogramma van de PVV staat dat de Nederlandse nationaliteit van veroordeelde Marokkanen moet worden ingetrokken. Maar: minder Marokkanen – zonder de toevoeging 'criminele'- daarvan weet Wilders dat het tot ophef kan leiden.

Uit de getuigenverslagen blijkt dat daarover tijdens het overleg op de werkkamer discussie was. Verschillende getuigen wijzen Martin Bosma aan als bedenker van de omstreden speech. Bosma is vertrouweling van Wilders van het eerste uur. Geert Wilders wist dus heel goed wat hij de bewuste avond ging zeggen. En welk effect hij wilde bereiken op de bijeenkomst van de PVV.

Thumbnail

Verkiezingsbijeenkomst in café De Tijd

​Het is 19 maart 2014. De dag van de gemeenteraadsverkiezingen die de PVV afsluit in grandcafé De Tijd in Den Haag. 's Ochtends al wordt het grandcafé op het Haagse Plein flink beveiligd. Meerdere beveiligers lopen rond, voor de ingang staat een detectiepoort. Zo'n tien PVV-medewerkers zijn binnen druk bezig om het café te versieren. Het podium wordt opgebouwd, ballonnen en posters worden opgehangen. Rond een uurtje of 16:00 wordt er een bomcheck uitgevoerd. De zaal stroomt vanaf een uurtje of 20:00 vol. 

PVV-medewerker Tim Vermeer die in het grandcafé aanwezig is, krijgt een telefoontje uit de werkkamer van Geert Wilders. Hij krijgt een verzoek:

Tim Vermeer: "Over ongeveer een uur zou Geert Wilders in het café verschijnen. Hij zou dan het publiek de vraag stellen of zij meer of minder Marokkanen wilden. Het publiek moest dan antwoorden met 'minder minder minder.'  Mij werd gevraagd het publiek vooraf over deze vraag en het antwoord te instrueren. Ik ben toen gaan rondlopen en heb groepjes mensen geïnstrueerd zoals mij dat gevraagd werd."

Het resultaat is bekend. Nadat Wilders vroeg: 'Willen jullie in deze stad meer of minder Marokkanen' scandeerde het publiek: 'minder, minder, minder'. Uit de getuigenverslagen blijkt dat deze reactie van de PVV-aanhangers in het café allesbehalve spontaan was. Het publiek kreeg instructies. De reactie op de speech van Wilders was voorgekookt.

Terwijl PVV-medewerker Vermeer rondjes loopt in de zaal en de laatste voorbereidingen treft, vindt er nog steeds druk overleg plaats in de werkkamer van Geert Wilders. Besproken wordt om de speech op te bouwen volgens de regels van de retoriek. Dat gebeurt in drie trappen. Je stelt de eerste vraag, dan de twee om het maximale effect te halen bij de derde. De PVV-top kiest voor deze lijn. 

Paul Belien, de naaste medewerker van Geert Wilders zegt daarover:

Paul Belien: "Het gebeurt vaak. Het is een oude truc. Je probeert het publiek te betrekken bij de vraagstelling."

Een andere PVV'er vertelt"Je wilt bij de speech aansluiten bij je achterban en daarbij nieuwswaarde genereren."


Thumbnail

Nasleep van de avond

Na de 'Minder-uitspraak' is een storm van verontwaardiging in het land ontstaan. Ruim 6400 mensen doen aangifte tegen de PVV-leider. Het Openbaar Ministerie besluit in 2014 om Geert Wilders voor de uitspraken strafrechtelijk te vervolgen. 

Om Geert Wilders te veroordelen moet het Openbaar Ministerie bewijzen dat er sprake was van opzet. Morgen gaat de rechtszaak verder met een voorbereidende zitting.

Meer op rtlnieuws.nl:
Volg hier alles over het Wilders-proces

 

 

`