Politiek

Opnieuw 12 miljard subsidie voor duurzame energie

06 december 2017 19:14 Aangepast: 06 december 2017 21:26
Beeld © AFP

Net als in 2017 trekt het kabinet volgend jaar 12 miljard euro subsidie uit voor de productie van duurzame energie. Met deze stimuleringsregeling (SDE+) wil de regering de uitrol van duurzame energie versneld mogelijk maken en de doelen uit het Energieakkoord halen.

Dat schrijft minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. Net als voorgaande jaren bestaat de regeling uit twee ronden. De voorjaarsronde, die open staat van 13 maart tot 5 april, heeft een budget van 6 miljard euro. Over de najaarsronde beslist Wiebes later. Wel is hij voornemens ook hier 6 miljard euro beschikbaar te stellen.

De SDE+ staat open voor alle projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, geothermie en water. Hoewel in het regeerakkoord veel aandacht is voor het afvangen en opslaan van CO2, ook wel bekend als CCS, wordt de subsidieregeling niet toegekend aan deze technologie.

Halvering emissies

Het kabinet streeft naar een halvering van de emissiereductie in 2030. Daarnaast houdt het vast aan het in 2013 gesloten Energieakkoord door de SER. Hierin hebben ruim veertig organisaties afgesproken om in 2023 16% duurzame energie op te wekken. Volgens critici gaan we dit niet halen. Ter vergelijking: het percentage duurzaam opgewekte energie staat nu op nog geen 6 procent.

De SDE+ 2018 wordt in stapjes opengesteld. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen, schrijft Wiebes. In de eerste week kunnen alleen projecten meedoen met een basisbedrag van maximaal 9 cent per kWh. Daarna wordt de regeling stapsgewijs opgevoerd voor duurdere projecten tot aan de grens van 13 cent kWh.

`