Nederland

Het is officieel: dit worden de nieuwe ministers en staatssecretarissen van Rutte III

20 oktober 2017 19:35 Aangepast: 21 oktober 2017 06:23

De namen van de nieuwe ministers en staatssecretarissen van het kabinet Rutte III zijn officieel bekend. Naast de premier komen er vijftien ministers en acht staatssecretarissen. Iets meer dan een een derde van het nieuwe kabinet is vrouw. Dit zijn ze.

Het kabinet Rutte III staat naar verwachting op 26 oktober op het bordes van Paleis Noordeinde. De komende dagen staan er gesprekken gepland met Rutte en de ministers en staatssecretarissen. Morgen ontvangt Rutte de drie vicepremiers. Volgende week praat hij met de rest.

Dit worden de ministers en staatssecretarissen van het kabinet Rutte III: 

De drie vicepremiers

Miniatuurvoorbeeld

De Jonge, Ollongren en Schouten (vlnr)

Hugo de Jonge - vicepremier en minister Volksgezondheid (CDA) 
De keuze voor Hugo de Jonge (40) als vicepremier is opvallend. Hij heeft namelijk geen ervaring in de Tweede Kamer. De Jonge is sinds 2010 wethouder in Rotterdam. Wel was hij tijdens verschillende kabinetten-Balkenende politiek assistent van de toenmalige CDA-ministers van Onderwijs Van der Hoeven en Van Bijsterveldt, maar zelf heeft hij in Den Haag nooit aan het stuur gezeten. Dat gaat nu veranderen: De Jonge moet minister worden voor ouderenzorg op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.​

Kajsa Ollongren - vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (D66)
Kajsa Ollongren (50) is nu nog wethouder en locoburgemeester in Amsterdam. Ollongren heeft een Zweedse moeder en een vader uit een adellijk geslacht. Ze is in Leiden geboren.  Ze kent Mark Rutte goed omdat ze zijn naaste adviseur was toen ze als secretaris-generaal voor Algemene Zaken werkte. Ze maakte deel uit van het formatieteam van het kabinet-Rutte I en werd door de Volkskrant in 2011 gekozen tot meest invloedrijke vrouw in Nederland.

Carola Schouten - vicepremier en minister van Landbouw (CU)
Carola Schouten (40) gaat het departement Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit leiden. Schouten is sinds 2011 lid van de Tweede Kamer. Schouten was medeonderhandelaar namens haar partij de ChristenUnie. Ze groeide op in Noord-Brabant, op een boerderij met koeien. Daarover zei ze in een eerder interview: 'Mijn vader overleed toen ik 9 was. Daarna moest mijn moeder de boerderij met drie meiden runnen. Het was hard werken maar ook mooi om te doen. Als je echt wilt, dan kom je een heel eind, met de hulp van anderen.'   

De overige ministers

Miniatuurvoorbeeld

Zijlstra, Wiebes, Dekker,Bruins en Van Nieuwenhuizen (vlnr)

Halbe Zijlstra -  minister van Buitenlandse Zaken (VVD)
Halbe Zijlstra (48) wordt minister van Buitenlandse Zaken. Zijlstra had eerder aangegeven dat hij graag minister van Sociale Zaken wilde worden. Zijlstra was vijf jaar fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de VVD.  Daarvoor was hij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor zijn politieke carrière was hij directeur bij het projectmanagementbureau Improvex BV en secretaris van een postduivenvereniging. 

Eric Wiebes - minister van Economie en Klimaat (VVD)
Eric Wiebes (54) is nu nog staatssecretaris van Financiën in het kabinet Rutte II. Hij heeft zijn handen vol gehad aan de hervorming van de Belastingdienst, die moeizaam verloopt en nog lang niet klaar is. In het nieuwe kabinet gaat hij aan de slag als minister van Economie en Klimaat. Van Wiebes is bekend dat hij de Kamerbrieven graag van een persoonlijke noot voorziet. 

Sander Dekker - minister voor Rechtsbescherming (VVD)
Sander Dekker (42) was in Rutte II staatssecretaris van Onderwijs. Nu wordt hij minister voor Rechtsbescherming.  Hij is een politiek dier; hij studeerde bestuurskunde en begon zijn politieke loopbaan in 2003 voor de VVD in de Haagse gemeenteraad. Daar maakte hij kennis met de volgende naam op het lijstje: Bruno Bruins. 

Bruno Bruins  - minister van Medische Zorg (VVD).
Bruno Bruins (54) is nu nog voorzitter van uitkeringsinstantie UWV. Hij was even bewindspersoon in de kabinetten-Balkenende II en III. Ook was bij waarnemend burgemeester van Leidschendam-Vooburg. Nu wordt hij samen met Hugo de Jonge minister van Medische Zorg.

Cora van Nieuwenhuizen - minister van Infrastructuur en Waterstaat (VVD)
Cora van Nieuwenhuizen (54) is de enige vrouw onder de VVD-ministers. Van Nieuwenhuizen kwam in 2010 in de Tweede Kamer. Daarna ging ze naar het Europees Parlement. In het nieuwe kabinet wordt de politica uit het Brabantse Oisterwijk minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Miniatuurvoorbeeld

Bijleveld, Grapperhaus en Hoekstra (vlnr)

Ank Bijleveld - minister van Defensie (CDA)
CDA-politica Ank Bijleveld (55) wordt de nieuwe minister van Defensie. Ze is nu nog commissaris van de Koning in Overijssel. Ze begon in 1989 als jongste Kamerlid en kwam, nadat ze burgemeester was geweest, terug om staatssecretaris van Binnenlandse Zaken te worden. Nu wordt ze minister van Defensie.

Ferdinand Grapperhaus - minister van Justitie en Veiligheid (CDA)
Hij is misschien wel een van de opvallende keuzes: Ferdinand Grapperhaus wordt de nieuwe minister van Justitie. Grapperhaus was bestuursvoorzitter van de internationale advocatenfirma Allen & Overy. Hij heeft geen politiek ervaring. Hij ruilt de advocatuur nu in voor een ministerpost. Grapperhaus heeft vier kinderen en is weduwnaar. 

Wopke Hoekstra - minister van Financiën (CDA)
Wopke Hoekstra (41), ook vader van vier kinderen, is naast zijn functie als senator ook partner bij adviesbureau McKinsey, waar hij actief is in de energie- en publieke sector. Daarvoor werkte hij voor Shell. In 2011 kwam hij als volksvertegenwoordiger in de Eerste Kamer. Nu gaat hij het stokje overnemen van Jeroen Dijsselbloem. 

Miniatuurvoorbeeld

Kaag, Koolmees en Van Engelshoven (vlnr)

Sigrid Kaag - minister op Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (D66)
Sigrid Kaag (46) is een internationaal zwaargewicht en werkt sinds 2014 als VN-gezant in Libanon. Ze werkte in het verleden al voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna ging ze bij de Verenigde Naties werken. Net als Halbe Zijlstra wordt zij minister van Buitenlandse Zaken.

Wouter Koolmees - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66)
Wouter Koolmees (40), vader van twee kinderen, was mede-onderhandelaar namens D66. Hij is sinds 2010 lid van de Tweede Kamer. Hij werkte van 2003 tot 2007 als ambtenaar op het ministerie van Financiën. In 2010 werd hij verkozen tot het politiek talent van het afgelopen jaar. 

Ingrid van Engelshoven - minister van Onderwijs (D66)
De voormalig Haagse wethouder wordt de tweede minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van Engelshoven was van 2007 tot 2013 partijvoorzitter van D66. In 2010 werd ze wethouder in Den Haag. 

Miniatuurvoorbeeld

Arie Slob - minister van Basis- en Voorgezet Onderwijs en media (ChristenUnie)
Arie Slob was zelf jarenlang leraar maatschappijleer in Zwolle. Als Kamerlid (sinds 2001) hield hij zich ook met onderwijs bezig. In 2016 zei hij de politiek vaarwel . Daarna werd hij directeur van het Historisch Centrum Overijssel. Slob heeft vier kinderen en woont in Zwolle.

De staatssecretarissen

Miniatuurvoorbeeld

Harbers, Van Ark, Visser en Snel (boven, vlnr). Van Veldhoven, Keijzer, Knops en Blokhuis (onder, vlnr)

Mark Harbers - staatssecretaris van Migratie (VVD)
Mark Harbers (48) wordt beloond voor zijn harde werk als Kamerlid als financieel woordvoerder voor de VVD. Hij is sinds 2009 lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was hij wethouder in Rotterdam.  

Tamara van Ark - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VVD)
VVD-vicefractievoorzitter Tamara van Ark (43) wordt staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze zit sinds 2010 in de Tweede Kamer namens de VVD. Als vicefractievoorzitter deed ze veel belangrijk werk achter de schermen. 

Barbara Visser - staatssecretaris Defensie (VVD)
Visser zit sinds 2012 in de Kamer voor de liberalen en voerde de afgelopen jaren het woord over het voor de VVD belangrijke onderwerp verkeer. Ank Bijleveld wordt de nieuwe minister van Defensie. Daarmee is het voor het eerst in de geschiedenis dat twee vrouwelijke bewindslieden op dit departement gaan leiden.

Menno Snel - staatssecretaris Financiën (D66)
Menno Snel (46) werkte als bewindvoerder voor het IMF en staat nu aan het roer bij de Nederlandse Waterschapsbank. Iedere dinsdagavond voetbalt hij nog met zijn vrienden.

Stientje van Veldhoven - staatssecretaris van Infrastructuur (D66)
Stientje van Veldhoven (44) werd twee keer uitgeroepen als groenste politicus van het jaar. Volgens D66 is het mede dankhij haar dat het reageerakkoord 'het groenste ooit is'. Naast klimaatbescherming loopt Van Veldhoven warm voor de marthathon. Haar record: 4 uur en 8 minuten. Ze is sinds 2010 lid van de Tweede Kamer en houdt zich bezig met energie, klimaat en gaswinning. 

Mona Keijzer - staatssecretaris Economische Zaken (CDA)
CDA-Kamerlid Mona Keijzer (49) wordt in het nieuwe kabinet staatssecretaris op het ministerie van Economische Zaken. Keijzer is moeder van vijf kinderen. Ze trad in 2012 aan als lid van de Tweede Kamer. Ze is voor haar partij woordvoerder op de terreinen zorg, asiel en integratie. Ze stelde zich verkiesbaar voor het lijsttrekkerschap van de landelijke CDA. Ze verloor van Sybrand Buma.  

Raymond Knops - staatssecretaris Binnenlandse Zaken  (CDA)
De afgelopen weken werd alom gespeculeerd dat de ministerspost van Defensie naar Raymond Knops zou gaan, maar hij wordt dus staatssecretaris Binnenlandse Zaken. Knops volgde de officiersopleiding en is in de Kamer woordvoerder voor Defensie en Buitenlandse Zaken. Sinds maart 2016 is de Limburger ondervoorzitter van de Tweede Kamer. 

Paul Blokhuis - staatssecretaris van Volksgezondheid (ChristenUnie)
Paul Blokhuis (53) is jarenlang beleidsmedewerker geweest bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Van 2003 tot 2006 zat hij in de Provinciale Statenfractie voor die partij. Daarna werd hij wethouder Zorg in Apeldoorn. 

RTL NIeuws

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

`