Nederland

Zorgen over salafisme groeien: moskeeën trekken jongeren via Twitter en YouTube

11 september 2017 17:00 Aangepast: 12 september 2017 11:52
Een nikab Beeld © AFP

Het kabinet is bezorgd over de groeiende invloed van het salafisme, maar nieuw beleid blijft vooralsnog uit. Uit nieuw onderzoek blijkt dat salafistische moskeeën actieve en bevlogen leiders hebben die via Twitter en YouTube jonge bezoekers weten te trekken.

Salafisme is de radicaalste stroming binnen de islam. Sommige salafistische predikers wijzen de democratische rechtsstaat af en zetten aan tot haat tegen andersdenkenden.

Het precieze aantal volgelingen in ons land is niet vast te stellen, maar schattingen van de AIVD lopen uiteen van 20.000 tot 30.000.

Bevlogen leiders

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) concludeert in een nieuw onderzoek dat de indruk bestaat dat de invloed van het salafisme in ons land groeit. Dat komt onder meer omdat salafistische moskeeën beter dan andere moskeeën in staat zijn om bezoekers te trekken. Dat doen zij onder andere via moderne communicatiemiddelen als Twitter en YouTube. 

Arabist Jan Jaap de Ruiter voegt toe: "Salafistische leiders zijn bevlogen in hun werk en gaan met hun tijd mee. Met succes: ze weten veel beter dan orthodoxe moskeeën jongeren aan te spreken."

Populariteit groeit

De Ruiter stelt dat alles er op wijst dat de aanhang salafisten in ons land groeit. "Het blijft nattevingerwerk, want wanneer is iemand salafist en wanneer niet? Als er naar gevraagd wordt, ontkennen moskeeën dit. Maar volgens allerlei studies wordt het salafisme steeds populairder. Alleen al in Amsterdam nemen steeds meer salafisten de boel over in moskeeën."

De belangrijkste reden dat jongeren zich aangetrokken voelen tot deze stroming is volgens De Ruiter niet zozeer omdat ze zich (economisch) achtergesteld voelen, maar 'omdat ze graag een heel goede moslim willen zijn.'

Lede ogen

Volgens De Ruiter ziet de overheid deze ontwikkelingen vooral met lede ogen aan. "De overheid kan niet zomaar ingrijpen. De rechtstaat staat het toe om salafistische gedachten te hebben en je zo te gedragen. Je kunt het niet verbieden, alleen in de gaten houden.  Alleen als er reden toe is, kan er juridisch worden ingegrepen."

Hij vervolgt: "Het beleid is er vooral op gericht om te investeren in onderwijs om te voorkomen dat jongeren deze fundamentalistische gedachten ontwikkelen. Ook wordt er geprobeerd om jongeren op andere gedachten te krijgen. Daar is een belangrijke taak weggelegd voor moslimorganisaties."

Scherp in de gaten houden

Minister Blok laat weten dat het bestaande beleid wordt voorgezet. Dat betekent dat de moskeeën scherp in de gaten worden gehouden. Met personen en organisaties die ongewenst gedrag vertonen gaat de overheid in gesprek en als er juridisch reden voor is, wordt er ingegrepen. 

Wat is salafisme?

Salafisme is een verzamelterm voor een aantal fundamentalistische stromingen binnen de soennitische islam. Het salafisme richt zich op morele 'heropvoeding' en 'zuivering' van de geloofsgemeenschap en de maatschappij. Het precieze aantal volgelingen is niet vast te stellen. 

Binnen het salafisme zijn globaal drie richtingen:

  1. Het apolitieke salafisme legt via prediking de nadruk op het persoonlijke religieuze leven en afzondering van de niet-islamitische samenleving.
  2. Het politieke salafisme propageert een grotere maatschappelijke en politieke betrokkenheid. Deze substroming richt zich actief op het bereiken van de religieus geïnspireerde politiek-maatschappelijke doelen, ook via prediking.
  3. Het jihadisalafisme onderscheidt zich door het verketteren van andersgelovigen en de goedkeuring van het gebruik van geweld. Deze substroming vormt één van de belangrijkste onderdelen van het huidige gewelddadige jihadisme.

Voorbeelden van onverdraagzaamheid, onverdraagzaam isolationisme en ondemocratische activiteiten:

  • Een jonge prediker die op internet mensen onder druk zet niet te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, omdat dit 'afgoderij' is.
  • Een salafistische voorman die op Facebook moslims die de actie 'Je suis Charlie' steunen, gelijkstelt aan afvalligen. 
  • Een conferentie die buitenlandse predikers uitnodigt die in preken op internet hebben opgeroepen tot afwijzing van joden en sjiieten.
  • Een stichting voor 'islamitisch onderwijs' leert: "In Nederland wordt kinderen geleerd dat iedereen gelijk is, moslims, joden en christenen. De islam leert ons het tegenovergestelde."

Bron: AIVD

Meer op rtlnieuws.nl:
Salafisme niet verboden, maar wel beter in de gaten gehouden

 

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore