Cruciaal debat Plasterk

Van minuut tot minuut: Plasterk overleeft motie

11 februari 2014 16:26 Aangepast: 12 februari 2014 09:34
Beeld © ANP

Even voor half drie vannacht zegt een groot gedeelte van de oppositie het vertrouwen in de minister op. Maar een meerderheid steunt Plasterk. Hij zegt het vertrouwen van de oppositie te willen herwinnen en blijft aan. Lees hier het liveblog van het debat terug. Het blog is nu afgesloten.

02.45 uur: Na ruim tien uur is het debat afgelopen. De zaal stroomt nu snel leeg. Omdat er geen meerderheid in de Kamer is voor de motie van wantrouwen, overleeft minister Plasterk het debat. Hierbij is dit liveblog gesloten. 

02.40 uur: Minister Plasterk treedt niet af. Hij zegt het vertrouwen van de oppositie te willen herwinnen. De minister vindt dat hij een integere afweging heeft gemaakt. "Dat kan geen reden zijn om wat dan ook te pakken."

02.35 uur: Diederik Samsom geeft aan het 'volste vertrouwen' te hebben in beide ministers. Hij neemt het op voor Plasterk, aanvaardt zijn excuses en vindt dat hij gewetensvol heeft geopereerd. Halbe Zijlstra van de VVD sluit zich aan bij Samsom: de excuses aanvaard, geen enkele reden om de ingediende motie van wantrouwen te steunen. 

02.30 uur: De oppositie is aan het woord. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren vindt de gegeven antwoorden van Plasterk niet geloofwaardig. Bram van Ojik van GroenLinks zegt met pijn in het hart de motie van wantrouwen te steunen: "Plasterks argumentatie heeft me niet overtuigd." Geert Wilders van de PVV vindt dat Plasterk zijn biezen moet pakken. "Hij heeft de waarheid voor de Kamer op zijn minst maandenlang verzwegen." Buma van het CDA benadrukt dat verantwoordelijkheid voor de veiligheidsdiensten terughoudendheid vereist. "Het vertrouwen is weg."

02.20 uur: Pechtold: D66 wilde een betere uitleg. Ministeriële verantwoordelijk betekent meer dan excuses maken. Minister Plasterk heeft de Kamer bewust op het verkeerde been gezet. Dient motie van wantrouwen in. De motie wordt gesteund door een groot deel van de oppositiepartijen, behalve ChristenUnie en SGP.

02.15 uur: We zijn weer begonnen. Het woord is aan Alexander Pechtold van D66. 

02.00 uur: Op verzoek van D66 wordt de schorsing een kwartiertje verlengd. Dat betekent dat het debat om 02.15 uur vervolgd wordt. 

01.30 uur: Er wordt weer geschorst. Om 02.00 uur begint de derde termijn. 

01.24 uur: En we gaan weer door. Plasterk is klaar met zijn tweede termijn, nu Hennis nog kort en dan schorsing voor derde concluderende termijn.

01.12 uur: Een korte schorsing.

01.10 uur: Schouw van D66 wil de garantie dat Plasterk altijd informatie rectificeert die hij verkeerd aan de Kamer heeft gegeven. Die garantie krijgt hij. 

 

00.50 uur: Van Ojik (GroenLinks) wil weten of de minister het nog een keer zo zou doen. Op die vraag wil Plasterk geen antwoord geven. Hij zegt wel niet opnieuw te speculeren over mogelijke verklaringen. 

00.46 uur: Plasterk vond het lastig om de Kamer niet te informeren. Dat had hij 'met liefde gedaan'. Maar hij zag echt geen mogelijkheden daartoe, zegt hij. "Die weg stond niet open."

00.29 uur: Plasterk biedt opnieuw zijn excuses aan. Hij erkent dat hij de media niet te woord had moeten staan, 'dat zal ik niet weer doen'. De Tweede Kamer mag van hem aannemen dat hij niet weer zal speculeren in de media. Hij geeft aan openheid te hebben overwogen."De afweging hebben we gemaakt. Dit kan ik niet overdoen."

00.20 uur: De gehele oppositie blijft kritisch naar Plasterk. D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie, PvdD, CDA, 50 PLUS en SGP zijn nog niet overtuigd. 

00.15 uur: Marianne Thieme van de PvdD vraagt zich af of Plasterk de juiste man voor deze functie is. Bram van Ojik van GroenLinks stelt dat de minister op drie cruciale momenten de verkeerde afweging maakte. 

00.10 uur: Vragen van D66: Heeft Plasterk een goede afweging gemaakt? Waarom heeft hij ons niet geïnformeerd? Dat is een zwaar punt." Ook Van Raak van SP heeft nog vragen. "Is hij het bescheiden olie-mannetje dat problemen voorkomt?" PVV-Kamerlid Bontes: "De minister wilde vertrouwen wekken, maar heeft met zijn optreden het tegenovergestelde bereikt."

00.03 uur: De vergadering is heropend. Iedere fractie heeft twee minuten spreektijd in deze tweede termijn. De Kamer wil eerst een tweede ronde voor aanvullende vragen, daarna volgt een derde termijn voor het politieke oordeel.

23.45 uur: De schorsing is met een kwartiertje verlengd tot 24.00 uur.

23.02 uur: De vergadering is geschorst tot 23.45 uur. Het is het eind van de eerste termijn. Na de schorsing komen de woordvoerders van alle politieke partijen opnieuw aan het woord. Daarna zullen de ministers weer reageren. Schouw van D66 kondigt aan alvast rekening te houden met een eventuele derde termijn. 

23.00 uur: Schouw van D66 wil weten of Hennis ook fouten heeft gemaakt. De summiere brief van 4 februari jongstleden aan de Kamer 'is rauw op uw dak gevallen', geeft Hennis als antwoord. "Hier hadden we meer context moeten geven. Dit had beter gekund." Maar, zegt Hennis, "Ik blijf en zal blijven staan voor de regel dat we niet praten over de werkwijze van de veiligheidsdiensten."

22.53 uur: Na de antwoorden van minister Hennis gaat de Kamer 45 minuten schorsen. Daaropvolgend zullen de Kamerleden reageren op de antwoorden van beide ministers. 

22.37 uur: Minister Hennis begint met haar antwoorden. Ze legt uit waarom ze zwijgt over de werkwijze van de geheime diensten. Ze voelt zich niet geroepen om te praten over de veiligheidsdiensten. "Ik heb niet geheimzinnig gedaan. Dat is om mensen die het minder gezellig met ons voorhebben niet in onze kaarten te laten kijken." 

22.30 uur: Het debat wordt voor enkele minuten geschorst. Daarna is minister Hennis aan het woord. 

22.20 uur: De Wet Inlichtingendiensten verhinderde Plasterk de Kamer te informeren, zegt de minister. De oppositie is echter niet overtuigd en blijft volhouden dat hij de Kamer wel vertrouwelijk had kunnen inlichten. 

22.09 uur: Hij moest het even aan minister Hennis vragen, maar uiteindelijk heeft Plasterk antwoord op een vraag van het CDA. Op 10 december wist premier Rutte van de gang van zaken over de 1,8 miljoen afgetapte metadata. Plasterk en Hennis wisten zelf op 22 november hoe de vork in de steel zat. 

21.50 uur: Volgens Plasterk was het vertrouwelijk informeren van de Kamer geen optie. Op de vraag of het staatsbelang op 4 februari is geschaad, wil hij niet volledig 'ja' antwoorden. De minister zegt dat de Staat nog meer schade was berokkend als er 4 februari geen openheid van zaken was gegeven. 

21.45 uur: De oppositie neemt geen genoegen met Plasterks uitspraken. "Wilde u de bevolking tot in de eeuwigheid voor de gek houden", vraagt Van Raak van de SP zich af. Er waren legio mogelijkheden om de Kamer te informeren, vindt Van Raak. Hij noemt het 'onwil' dat Plasterk dit niet heeft gedaan. Volgens Van Raak verschuilt de minister zich achter staatsgeheimen, 'dat is flauwekul'. 

21.30 uur: Plasterk geeft aan dat op 22 november besloten is vast te houden aan de regel om niet te praten over de werkwijze van de diensten en de Kamer niet te informeren over de AIVD. ​Deze regel geldt nog steeds, aldus Plasterk. De oppositie is niet direct overtuigd van Plasterks uitspraken: het is druk bij de interruptiemicrofoon. D66 vraagt zich af of dit betekent dat Plasterk tot in de lengte van jaren zou zwijgen. Ook de SGP vindt dit niet 'geruststellend'.

21.18 uur: Video: Bekijk hier de verklaring waarin Plasterk excuses maakt. 

 

21.09 uur: Plasterk maakt excuses voor iedere keer dat hij speculatief heeft gereageerd. "Dit speculeren had ik niet moeten doen", blijft hij herhalen. De minister wil benadrukken dat er geen partijpolitieke redenen waren om in de media op te treden. "Er zat geen PvdA-plan achter."

20.54 uur: Hoewel minister Hennis Plasterk had gewaarschuwd, ging Plasterk toch bij Nieuwsuur zitten. "Ik heb zelf beoordeeld dat het toch goed was om een tegengeluid te geven. Of dit verstandig was is vers twee." Plasterk noemt het cruciaal dat mensen niet zouden denken dat de AIVD dingen tegen de wet doet, bovendien 'ging de kranten elke dag helemaal los'. Hij achtte het daarom verstandig naar Nieuwsuur te gaan.

 

20.37 uur: Plasterk zegt dat de AIVD hem niet heeft afgeraden om naar Nieuwsuur te gaan. De AIVD heeft wel gewaarschuwd dat het niet zeker was dat de Verenigde Staten achter het afluisteren zat, geeft de minister nu aan. Hij herhaalt dat het speculeren over dingen die niet zeker waren 'buitengewoon onverstandig' was. Plasterk zegt dat minister Hennis hem aanraadde om terughoudend te zijn: hoe minder er gepraat wordt over de geheime diensten, hoe beter. 

 

20.30 uur: Bram van Ojik van GroenLinks noemt de excuses van Plasterk 'ruiterlijk'. Maar de oppositiepartijen hebben meer vragen. Ze willen weten of hij ook spijt heeft van het feit dat hij de Tweede Kamer pas op 22 november geïnformeerd heeft over de werkelijke gang van zaken.

20.19 uur: De minister begint met een korte verklaring waarin hij zegt dat zijn uitspraken 'zeer onverstandig waren'. "Ik had dit niet moeten doen, het was een verkeerde keuze." Plasterk biedt hiervoor zijn excuses aan.

20.17 uur: De vergadering is heropend door de Kamervoorzitter. Het woord is aan minister Plasterk

20.10 uur: Over vijf minuten is het de beurt aan ministers Plasterk van Binnenlandse Zaken en Hennis van Defensie. Lees hier een reconstructie hoe Plasterk zich in een crisis stortte. 

18.49 uur: De eerste termijn zit erop. De Kamervoorzitter schorst tot 20.15 uur. Daarna volgt het antwoord van minister Plasterk en minister Hennis.  

18.40 uur: Gert-Jan Segers van de ChristenUnie is aan het woord. "Toen de minister van Binnenlandse Zaken nog niet wist hoe het zat, sprak hij. Toen hij het wel wist, zweeg hij." Hoe kunnen we er zeker van zijn dat de Tweede Kamer de ministers nog kan vertrouwen?, vraagt Segers zich af.

18.33 uur: Kamervoorzitter Van Miltenburg schorst voor een klein moment de vergadering. 

18.12 uur: Klaas Dijkhoff van de VVD aan het woord. Hij vraagt zich af: "Is de minister het er mee eens dat hij voorzichtiger had moeten zijn?" Dijkhoff begrijpt de uitlating van Plasterk wel, omdat er druk was om iets over te zeggen. 

 

 

17.42 uur: De oppositie laat een vragenvuur op Recourt los. Die probeert minister Plasterk te verdedigen. Al meerdere keren geeft hij toe dat Plasterk geen aanname als waarheid hoorde te vertellen op televisie. 

17.30 uur: Jeroen Recourt van de PvdA wordt aangepakt door de oppositie over Plasterks optreden in Nieuwsuur. "Je moet iets niet als een waarheid presenteren als het een aanname is", erkent Recourt. Volgens de minister wilde Plasterk bij Nieuwsuur de indruk wegnemen dat Nederland eigen burgers op grote schaal afluisterde. De minister zei ten onrechte ook dat het de Amerikanen waren die de 1,8 miljoen telefoongegevens hadden verzameld. "Dat moest hij niet als zekerheid presenteren", aldus Recourt.

17.20 uur: Nog voor PvdA'er Jeroen Recourt aan zijn verhaal is begonnen wordt hij onderbroken door Kamerlid Schouw. Op vragen van de D66'er zegt Recourt: "Ik denk dat het goed gaat komen. Ik heb er alle vertrouwen in."

17.10 uur: Het debat gaat om zorgvuldigheid en terughoudendheid die passen bij de staatsveiligheid, meent Van Toorenburg van het CDA. "Wat doet deze minister? Hij schuift aan bij Nieuwsuur, om te beweren dat het de Amerikanen waren die hebben afgeluisterd? Hij tovert zelfs een briefje uit zijn zak, om zijn verhaal kracht bij te zetten." 

17.05 uur: PVV'er Martin Bosma: Wil Plasterk soms een wit voetje halen bij journalisten? De Kamer is zelfs niet vertrouwelijk ingelicht. waarom vindt de minister journalisten belangrijker dan Kamerleden?

17.00 uur: Nu geeft de minister toe dat hij in Nieuwsuur onzin verkocht, stelt Thieme. 

16.57 uur: Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren aan het woord. "We worden massaal afgeluisterd, de ministers die daarvoor verantwoordelijk zijn geven onjuiste informatie aan het parlement."

16.56 uur: Waarom wordt er zo geheimzinnig gedaan?, vraagt Van Ojik zich af.

16.50 uur: Bram van Ojik van GroenLinks aan het woord. Van Ojik vindt dat Plasterk precies de verkeerde afweging maakte op de drie momenten in de laatste drie maanden toen de minister vertelde over het verzamelen en delen van meta-data door Nederlandse diensten.

 

16:30 uur: Het debat begint met Gerard Schouw van D66. Hij heeft net als alle andere sprekers vier minuten tijd, maar Kamervoorzitter Van Miltenburg zegt niet te streng de spreektijd te hanteren.

 

RTL Nieuws
`