Nederland

'Wilders én Rutte ondergraven onze rechtsstaat'

31 januari 2017 06:13 Aangepast: 29 juli 2017 01:30
Beeld © ANP

Politiek leiders die (islamitische) nieuwkomers discrimineren houden zich niet aan een essentieel basisprincipe van de rechtsstaat, stelt Amnesty International-directeur Eduard Nazarski. "De rechtsstaat is er voor iedereen. Of je je nou aan de regels houdt, of niet."

Het is een gekke gewaarwording voor Eduard Nazarski. Normaal roept Amnesty International vooral op om je uit te spreken tegen onrecht van regimes in landen als Turkije of Rusland. Nu staat de Verenigde Staten hoog op het lijstje. En ook in Nederland ziet hij dat het fundament van ons land, de rechtsstaat, in toenemende mate ter discussie staat.  

Met grote verbazing en afschuw las hij bijvoorbeeld Mark Ruttes brief 'aan alle Nederlanders'. Met name de alinea’s waarin hij ingaat op 'abnormaal gedrag' van nieuwkomers schoten hem in het verkeerde keelgat. "Ik vond dat zeer teleurstellend. Rutte doet in die brief hetzelfde als Wilders: hij verbindt hufterigheid met vluchtelingen."

Wat 'normaal' is is niet relevant

Daarnaast heeft Rutte in deze brief iets essentieels van Nederland niet goed weergegeven, legt Nazarski uit. "De rechtsstaat is er voor iedereen, of je je nou aan de regels houdt of niet, ongeacht je geloof of etnische achtergrond. Wat 'normaal' is, is niet relevant. Want wie bepaalt nou wat er 'normaal' is? De rechtsstaat is wél relevant. We hebben wetten, strafrecht en mensenrechten. Als vluchtelingen over de schreef gaan wordt dat aangepakt volgens die regels, net als bij mensen die hier geboren zijn."

"Wanneer Wilders, maar ook Rutte, niet meer staan voor die rechtsgelijkheid van mensen, dan ondergraven ze onze rechtstaat. Oud-minister Hirsch Ballin zei daar ooit iets heel treffends over: 'De rechtsstaat is er voor iedereen. En als hij er niet meer voor iedereen is, is er geen rechtsstaat meer.'"

Trumps moslimban

Grote zorgen maakt Nazarski zich ook over Amerika, of zoals hij het land noemt, 'tot voor kort de aanvoerder van de vrije wereld.' Het besluit van president Donald Trump om inwoners uit zeven moslimlanden te weren zijn volgens Nazarski 'schandelijk, discriminerend, stigmatiserend en in strijd met het vluchtelingenverdrag'. 

"De wereld heeft in 1948, na de Tweede Wereldoorlog, de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens opgetekend. Een basisprincipe daarvan is: overheden mogen niet discrimineren en moeten optreden bij discriminatie. Vluchtelingen moeten bescherming krijgen. Dat zet Trump nu bij het grofvuil."

Europese leiders moeten zich uitspreken

"Wat hij doet is totaal contrair aan het internationale recht. Ik hoop echt dat Europese leiders zich hiertegen gaan uitspreken. Ik verwacht niet dat Trump zich daar iets van aantrekt, maar veel Amerikanen hebben niet op de man gestemd en zullen zich zo gesteund weten."

De nieuwe Amerikaanse president neemt de maatregel in het kader van terrorismebestrijding, om zijn land 'te beschermen'. Nazarski: "Ja, ik wil ook dat er terroristen opgespoord en berecht worden, maar de terreurdaden in Amerika werden niet gepleegd door mensen uit deze zeven landen. Je moet ertegen optreden, maar niet op voorhand discrimineren."

'Kijk niet weg'

Al met al maakt Nazarski zich grote zorgen. Juist omdat hij niet kan voorzien wat er komen gaat, zeker in Trumps Amerika. Voor wie thuis zit en wat wil doen, geeft hij nog advies: "Kijk niet weg. Vorm een mening en denk niet: het is me allemaal te ingewikkeld."

"Vanuit mijn ervaring binnen Amnesty kan ik vol overtuiging zeggen: de rechtstaat die wij hebben opgebouwd is internationaal echt uitzonderlijk. Er zijn zo ontzettend veel landen waar je niet veilig bent. Dus: realiseer je hoe belangrijk de rechtsstaat en mensenrechten zijn en sluit je aan bij mensen die dat ook vinden."

`