Ga naar de inhoud
Nederland

Klimaatverandering: dit willen partijen eraan doen

Door de CO2-uitstoot verandert het klimaat en stijgt de zeespiegel. Daardoor krijgen we steeds meer te maken met de dreiging van de zee, terwijl andere landen juist te maken krijgen met droogten en ander extreem weer. Wat willen de verschillende partijen doen om de CO2-uitstoot omlaag te brengen?

De gevolgen van klimaatverandering in Nederland

01:41

VVD

De VVD wil het bedrijfsleven stimuleren om te innoveren en steeds schonere auto’s, boten of vliegtuigen te produceren. Volgens de VVD is het geen overheidstaak om CO2 uitstoot te verminderen. Dat moet het bedrijfsleven doen door milieuvriendelijk producten en toepassingen te creëren. Uiteindelijk wil de VVD van milieusubsidies af. Vooral de EU moet een klimaatbeleid voeren.c

PvdA

De PvdA wil dat er een Klimaatwet komt. Er moet meer belasting op gas komen, minder op stroom. De kerncentrale in Borssele moet dicht. Ook wil de PvdA geen schaliegas meer en moet er een minimumprijs voor CO2 worden ingevoerd . Elektrisch rijden moet krachtig worden gestimuleerd. Tenslotte moeten alle woningen binnen tien jaar geïsoleerd.

CDA

Het CDA wil alle woningen en bedrijven voor 2035 isoleren. Volgens het CDA is isolatie van gebouwen een van de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Het CDA ziet een belangrijke rol voor de EU als het gaat om energiegebied. En als windmolens die met subsidie zijn neergezet na afloop van de subsidieperiode met winst worden doorverkocht, moet een deel van de opbrengst terug naar de samenleving.

PVV

De PVV ziet klimaatverandering niet als probleem. Schommelingen van het klimaat zijn volgens de PVV heel normaal en hebben altijd al plaatsgevonden. De PVV pleit voor kernenergie en wil een einde aan de subsidies op windmolens.

D66

D66 wil belasting afschaffen voor groene stroom die je zelf opwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Alle kolencentrales moeten uiteindelijk dicht en er komen wat D66 betreft geen nieuwe kerncentrales in Nederland. In 2030 wil D66 drie miljoen klimaat neutrale huizen. Deze huizen zijn veel beter geïsoleerd en niet afhankelijk van gas als energiebron voor de verwarming. De belasting op elektrische auto’s moet omlaag en gemeenten moeten vervuilende auto’s kunnen verbieden.

GroenLinks

GroenLinks heeft een ambitieus klimaatbeleid. In 2050 moet Nederland alleen nog maar schone energie gebruiken. In de komende kabinetsperiode worden de kolencentrales en de kerncentrale in Borssele gesloten. Door de invoering van CO2-heffing moet een jaarlijkse energiebesparing van 2 tot 3 procent worden bereikt. In 2050 moet Nederland alleen nog op schone energie draaien. Zonnepanelen worden voor huishoudens belastingvrij. Er moeten meer metro’s en trams in de stad komen.

SP

De SP wil de energiekosten voor de industrie fors verhogen en de opbrengst daarvan gebruiken voor een versnelling van de energiebesparing. Ook wil de SP een Klimaat- en Energiewet. De SP wil in 2050 naar een CO2-neutrale samenleving. Duurzame opwekking wordt geconcentreerd in wind-op-zee, zonne-energie, aardwarmte en kunstmatige foto- synthese. Lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid komen hoger op de prioriteitenlijst. Gebouwen en woningen worden zo snel mogelijk geïsoleerd. Kolencentrales worden zo spoedig mogelijk gesloten.

50PLUS

50PLUS pleit voor een minister van Innovatie en Duurzaamheid, die moet “waken over de leefbaarheid voor volgende generaties”. 50PLUS wil CO2 uitstoot verminderen en steunt de duurzaamheidsagenda van de Verenigde Naties voor 2030. Dat betekent meer duurzame landbouw, vermindering van broeikasgassen en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoals olie.

ChristenUnie

De ChristenUnie wil woningen zoveel mogelijk zelfvoorzienend maken en zelfopgewekte zonne-energie laten opslaan. Dat moet “ tot het einde leiden” van het fossiele tijdperk. Alle huishoudens moeten uiteindelijk af van gas als energiebron. Alle kolencentrales gaan op termijn dicht. De ChristenUnie wil CO2-uitstoot veel zwaarder belasten en hogere milieueisen aan elektriciteitscentrales te stellen.

Twijfel je nog over wat je gaat stemmen? Hier vind je per thema de standpunten van de grote partijen.

Bron: RTL Nieuws