Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

14 september 2017 19:00

Onderzoek: politiemol heeft vaak een migratieachtergrond

Criminelen weten relatief vaak agenten met een migratieachtergrond voor hun karretje te spannen. Dat is de opvallendste conclusie uit een onderzoeksrapport naar fraude en integriteitsschendingen bij de politie in opdracht van het ministerie.

In vier jaar tijd werden zeker veertig gevallen van corruptie aangetoond, die direct te herleiden waren tot de georganiseerde criminaliteit.  In 16 van die gevallen ging het om een agent met een niet-westerse achtergrond. Dat komt neer op veertig procent van de gevallen, terwijl slechts tien procent van alle agenten een migratieachtergond heeft. 

Mark M.

Het rapport werd geschreven naar aanleiding van politiemol Mark M, die werd verdacht van het lekken van informatie.  Morgen wordt het onderzoek aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Zie ook: Politiemol Mark M. ontmaskerd: dure auto's, horloges en luxe vakanties

De onderzoekers concluderen dat de onderwereld lijkt te hebben ontdekt dat het handig is om tegen agenten aan te schurken. En omdat het de taak van de agenten op straat is om intensief contact met de bevolking te onderhouden dreigen sommigen 'in een spagaat terecht te komen waar niet iedereen goed uitkomt.' 

'Sterke banden mogen niet worden verloochend'

Dat risico is voor agenten met een migratie-achtergrond groter, stellen de onderzoekers, omdat de kans groter is dat zij criminelen onder hun vrienden of kennissen hebben. 'De sterke (familie- en vriendschaps-)banden met de eigen achterban mogen niet worden verloochend.'  

Korpschef Erik Akerboom hoopt dat de goedem niet onder de kwaden hoeven te lijden.  "Achterdocht maakt ons geen betere politie. [..] Ik heb vertrouwen in al onze mensen. Ongeacht iemands afkomst of voorkeur. Totdat wie dan ook dat vertrouwen beschaamt, uiteraard", reageert hij. 

Minister: 'Beperkt aantal'

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie wijst erop dat het in absolute getallen om beperkt aantal betrokkenen gaat. Het toont volgens hem aan dat het belangrijk is dat medewerkers van opsporingsdiensten weerbaarder worden gemaakt tegen de druk van criminelen. Ook het feit dat relatief meer agenten met een migratieachtergrond de fout ingaan, heeft al de aandacht van de politie in de trainingen, schrijft Blok aan de Tweede Kamer.

In totaal werden 80 gevallen van corruptie gevonden bij de verschillende 'handhavingsorganisaties', behalve de politie ook de Marechaussee, de douane en de FIOD. Dat de meeste gevallen bij de politie werden gevonden komt omdat de politie ook veruit de grootste organisatie is.   

Meer op rtlnieuws.nl:

Topnieuws