Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

14 september 2016 18:15, in:

Sjoemelende zorgdirecteuren

Klokkenluider sjoemelende zorgdirecteuren naar huis gestuurd

Een klokkenluider die het sjoemelen met miljoenen euro's door directeuren van zorginstelling Alliade aankaartte, is de mond gesnoerd. Kamerleden zijn boos en eisen een nieuw onderzoek naar de belangenverstrengeling.

RTL Nieuws onthulde in april dat de directeuren bij Alliade voor veel geld hun eigen bedrijven inhuurden. De inspectie startte een onderzoek en concludeerde dat dit niet is toegestaan vanwege de schijn van belangenverstrengeling.

De staatssecretaris oordeelde dat Alliade hiermee het vertrouwen in de zorg heeft ondermijnd en eiste dat de directeuren werden teruggefloten. Dat is inmiddels ook gebeurd.

Na dertig jaar

De klokkenluider is ouderenverzorgster Alie de Jong. Ze werkte dertig jaar voor Alliade. Zij werd vorig jaar wegens geldgebrek, met nog 200 andere verzorgenden, boventallig verklaard, maar kwam in aanmerking voor een andere functie binnen Alliade. Nadat ze de belangenverstrengeling aankaartte, startte Alliade een ontslagprocedure bij de rechter.

Ook kreeg ze kort na haar klokkenluidersmelding een intimiderende brief van het bedrijf van de beide directeuren, de Freya groep.

Ongefundeerde aantijgingen

Alliade zegt in een reactie dat het bedrijf Alie de Jong nooit als klokkenluider heeft gezien. Ze hebben haar klokkenluidersmelding geïnterpreteerd als een gesprek in het kader van haar boventalligheid. Dat Alie achteraf gelijk heeft gekregen, bestrijdt Alliade.

De directeuren staan nog steeds achter de brief die ze aan Alie ​schreven. "De toonzetting daarvan was ingegeven door de reputatieschade van onze onderneming, die door toedoen van mevrouw De Jong dreigde. Wij menen ook achteraf, dat een bedrijf zich kan en moet verweren tegen ongefundeerde aantijgingen", aldus een van de Alliade-directeuren, Stefan Postma. Aanleiding voor de brief was volgens hem niet de klokkenluidersmelding, maar informatie uit andere bronnen.

Misstand melden

Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp, expert op het gebied van de klokkenluiders, bekeek de zaak ook en concludeert dat Alie wel degelijk als klokkenluider moet worden aangemerkt. "Ze meldt een misstand. Ook als die achteraf niet waar zou zijn geweest, had ze vanwege haar melding geen ontslag moeten krijgen, maar juist bescherming."

Kamerleden hadden eerder al kritiek op het inspectieonderzoek. Door het dwarsbomen van de klokkenluider verdient Alliade in hun ogen niet langer meer het voordeel van de twijfel. Leendert de Lange (VVD): "Het is ronduit schandelijk hoe met deze klokkenluider is omgegaan. Wat hier naar buiten is gekomen moet echt verder worden onderzocht."

Beschermen klokkenluider

Marith Volp (PvdA): "Als iemand zich zorgen maakt over de besteding van zorggeld, dan moet dat serieus worden genomen. En moeten we zorgen dat zij bescherming krijgt en niet een trap na."

VVD, D66, CDA, SP en PVV willen dat staatssecretaris Van Rijn het onderzoek heropent. Mona Keijzer (CDA) wil weten in welke mate de directeuren hierdoor rijker zijn geworden. "Dat is met name van belang omdat telkens duidelijk wordt dat ouderen en gehandicapten minder zorg krijgen. Dat zijn twee zaken die passen niet bij elkaar."

Staatssecretaris Van Rijn laat weten dat de inspectie en de zorgautoriteit in contact te staan met de klokkenluider en onderzoek doen naar de gemelde misstanden.

Meer op rtlnieuws.nl: