Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

13 maart 2018 09:17

Kleine basisscholen krijgen er 20 miljoen euro bij

De pakweg 2000 basisscholen die Nederland telt met minder dan 145 leerlingen, krijgen in totaal 20 miljoen extra van het kabinet.

Dit extraatje moet ervoor zorgen dat kleine scholen - met minder leerkrachten en minder geld - toch blijven proberen hun leerlingen even goed les te geven als grote. 

Krimpregio's

De scholen, die in de zomer de eerste 10 miljoen euro kunnen verwachten, mogen zelf bepalen wat zij met het geld doen. Ze kunnen bijvoorbeeld samen met een andere school muziekles inhuren of een onderwijsassistent aannemen voor een combinatiegroep.

Kleine scholen zijn vaak te vinden in gebieden waaruit mensen wegtrekken. Om die krimpregio's niet nog onaantrekkelijker te maken en niet nog meer jonge gezinnen weg te jagen, is het volgens minister Slob van Onderwijs belangrijk dat de scholen open blijven.

De 20 miljoen euro was overigens al aangekondigd in het regeerakkoord, waarin staat dat het kabinet inzet op 'een pluriform scholenaanbod en thuisnabij onderwijs'.

Dit doet kabinet-Rutte III voor het onderwijs:

Extra geld naar het basisonderwijs, korting voor eerstejaars studenten en verplicht naar het museum. Verslaggever Floor Bremer heeft het regeerakkoord gelezen en legt uit wat er allemaal in staat over onderwijs.
Topnieuws