Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

Eindtoets basisscholen

Eindtoets basisscholen

Elk jaar zet Buurtfacts de scores van de eindtoetsen in het basisonderwijs op een rij. Het is een belangrijke graadmeter om te zien hoe een basisschool presteert.

Elk jaar zet Buurtfacts de scores van de eindtoetsen in het basisonderwijs op een rij. Het is een belangrijke graadmeter om te zien hoe een basisschool presteert.

Topnieuws
meer stories
Meest gelezen: Nederland
06 december 2016 18:15, in:

Eindtoets basisscholen

Mijn school is de beste! Mehmet (11) leidt ons rond

De 11-jarige Mehmet is heel blij dat hij op basisschool El Habib in Maastricht zit. De islamistische school kwam met een 9,3 als een van de besten van het land uit onze test. Daar blijkt uit dat scholen met een geloofsovertuiging beter scoren bij de eindtoets van de basisschool.

06 december 2016 16:15, in:

Eindtoets basisscholen

Cito, IEP of Route 8: zo goed scoort jouw basisschool op de eindtoets

Cito, IEP of Route 8: zo goed scoort jouw basisschool op de eindtoets

RTL Nieuws Buurtfacts publiceert een vergelijking van alle eindtoetsresultaten van Nederlandse basisscholen over de afgelopen drie jaar. Scoort jouw school beter of slechter dan vergelijkbare scholen? Bekijk het hier.

Klik hier om de tool in je app te bekijken

In de publicatie van de Cito-scores (en alle andere eindtoetsen) hebben bijna alle basisscholen van Nederland een cijfer gekregen. Wat betekenen deze cijfers, en hoe werkt deze methode? Lees hieronder alles over de publicatie van de Cito-scores.
 
1. Is er nu een ranglijst van de beste scholen in Nederland? 
Nee. Tot voor kort konden ouders bij het kiezen van een school alleen Cito-scores vergelijken als scholen die zelf publiceerden. Nu kun je op onze website de scores zien van de afgelopen drie jaar. Op basis daarvan hebben de meeste scholen een cijfer gekregen, zodat je in één oogopslag kunt zien of een school beter of juist slechter presteert dan andere scholen.
 
2. Wat betekenen deze cijfers?
RTL Nieuws gebruikt een gewogen berekening waardoor er rekening kan worden gehouden met verschillen tussen scholen. Niet iedere basisschool heeft dezelfde soort leerlingen. Op sommige scholen komen leerlingen al binnen met een achterstand, terwijl andere scholen juist vooral kinderen van hoogopgeleide ouders hebben. Ook laten sommige scholen alle leerlingen meedoen aan de Cito-toets, terwijl op andere scholen zwakke leerlingen niet meedoen.

3. Hoe werkt deze methode?
Voor iedere school wordt een gemiddelde 'Cito-score' berekend, op basis van de beschikbare jaren en het deelnamepercentage. Die score wordt vergeleken met de scores van scholen die dezelfde soort leerlingen hebben. Hoe beter de score is in vergelijking met de andere scholen, des te hoger het rapportcijfer. Doet een school het precies even goed, dan scoort die een 7. Lees hier hoe het precies zit.
 
4. De school van mijn kind scoort slecht, wat nu? 
Een slechte score betekent niet meteen dat het onderwijs op een school niet goed is. Je kunt aan de school vragen hoe het komt dat de score zo laag is. Misschien vindt de school andere dingen belangrijker dan een hoge score, of neemt de school juist bewust kinderen aan die minder goed kunnen leren. Door te klikken op de link in onze tool kun je meer feiten over de school bekijken en ook alle rapporten van de onderwijsinspectie over de school van je kind opzoeken.
 
5. Niet alle scholen doen mee aan de Cito-toets. Hoe zit het met die scholen?
De scores voor de IEP- en Route 8-eindtoets heeft RTL Nieuws omgezet naar Cito-scores op basis van de gegevens van de onderwijsinspectie. Scholen die andere toetsen gebruiken, zijn in ons overzicht niet meegenomen. Als er op een school minder dan vijf kinderen meededen aan de toets, zijn de resultaten uit privacyoverwegingen geheim gebleven, en kunnen wij ook geen gemiddelde uitrekenen.
 
6. Er klopt iets niet in de tool! Kunnen jullie dat aanpassen?
De tool is met de grootste zorg samengesteld op basis van gegevens van de onderwijsinspectie en DUO. Helaas kunnen wij niet alle scholen een cijfer geven, omdat bepaalde informatie ontbreekt. Ontbrekende informatie is in de tools aangegeven met een '-'. Als er desondanks fouten in de tool zitten, laat ons dat dan weten via [email protected] De tool wordt dan aangepast.

06 december 2016 16:15, in:

Eindtoets basisscholen

Hoe vergelijkt RTL Nieuws de Cito-scores van 2016?

Lees hier hoe het precies zit met de berekeningen die RTL Nieuws Buurtfacts heeft gedaan rond de eindtoetsscores in 2016.

1. Hoe vergelijkt RTL Nieuws Buurtfacts de eindtoetsscores van de basisscholen?
Omdat scholen niet zomaar te vergelijken zijn, heeft RTL Nieuws een methode ontwikkeld om de score van een school af te zetten tegen vergelijkbare scholen. De methode lijkt op de methode die RTL Nieuws in november 2013 samen met de eerder dit jaar overleden onderwijssocioloog Jaap Dronkers van de Universiteit Maastricht gebruikte, maar is op een paar kleine punten aangepast. Lees hier de precieze berekening achter die vergelijking.

2. Hoe komt RTL Nieuws Buurtfacts aan de rapportcijfers voor scholen?
De berekening geeft voor iedere school een zogenoemd residu. Dat is het aantal standaardafwijkingen dat een school boven of onder de 'verwachte waarde' zit, oftewel het gemiddelde van vergelijkbare scholen. 
 
Een residu van 0 is door ons omgezet naar een 7, en voor iedere standaardafwijking naar boven of naar beneden komt er respectievelijk 1 punt bij of gaat er 1 punt af. Wie 1 standaardafwijking boven vergelijkbare scholen zit krijgt een 8, wie juist 1 standaardafwijking daaronder scoort, krijgt een 6. Enkele scores kwamen onder de 4 uit, die zijn afgerond naar een 4.
   
3. Welke toetsen zijn meegerekend?
Het gaat om eindtoetsen afgenomen door basisscholen in 2014, 2015 en 2016. Alleen als er vijf of meer deelnemers aan de toets waren, is de toets meegenomen. Naast de Cito-toets zijn ook andere onderzoeken meegenomen: de SEO-score, vaardigheidsscores uit het leerlingvolgsysteem, de score voor de drempeltoets, en scholen die Cito-toets en drempeltoets combineren. Voor 2015 en 2016 zijn ook de IEP- en ROUTE 8-toetsscores meegenomen, net als de drempelscore die sommige scholen gebruikt hebben om hun resultaten te verantwoorden. Andere eindtoetsgegevens zijn niet voor dit overzicht gebruikt.
 
4. Welke scholen zijn meegerekend?
Elke school is meegerekend waarvan voor ten minste twee jaren een score is berekend, én waarvan gegevens over de achtergrond van de leerlingen bekend zijn.
 
5. Welke gegevens zijn gebruikt voor het berekenen van de scores?
RTL Nieuws heeft eerder van het ministerie van Onderwijs een bestand gekregen, met daarin de informatie over 2013/2014 over 2014/2015. De nieuwste resultaten heeft het ministerie van Onderwijs zelf gepubliceerd. Bekijk alle informatie per school via onze tool en de uitkomsten in dit Excel-bestand.

Het gaat om gemiddelde scores en aantallen deelnemers aan de toetsen. Deze cijfers zijn vergeleken met informatie van het ministerie van Onderwijs over het aantal leerlingen met laag opgeleide ouders per school (per 1 oktober 2015), het aantal leerlingen dat Nederlands onderwijs aan anderstaligen krijgt (per 1 oktober 2015) en viercijferige postcodes van leerlingen (per 1 oktober 2015).

Daarnaast maakten wij gebruik van de variabele 'bevolkingssamenstelling' uit de Leefbarometer van het ministerie van Binnenlandse Zaken (uitgave 2012) en informatie van het CBS over de inkomens en opleidingsniveaus van mensen per viercijferig postcodegebied.

06 december 2016 16:15, in:

Eindtoets basisscholen

Scholen met geloofsovertuiging scoren beter bij eindtoets basisschool

Reformatorische en islamitische scholen halen betere resultaten bij de eindtoets in het basisonderwijs dan andere basisscholen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws Buurtfacts.

BEKIJK HIER DE SCORE VOOR JOUW SCHOOL

Scholen in Limburg, die onderwijs geven vanuit een geloofsovertuiging én waar meer mannen voor de klas staan dan gemiddeld in Nederland, scoren het best.  

Gemiddeld cijfer eindtoets basisonderwijs

Ook basisscholen waar de docenten een hogere gemiddelde leeftijd hebben, halen betere resultaten bij de Cito-toets en andere varianten. Daarnaast is het aantal leerlingen een factor: grotere scholen krijgen gemiddeld hogere cijfers dan kleine.

Basisschool El Habib in Maastricht hoort met zo'n 350 leerlingen tot de grotere scholen van het land. De school heeft van het ministerie van Onderwijs het predicaat excellente school gekregen. De positieve eindtoetsscore is één van de factoren die bij de beoordeling van de school zijn meegenomen.

Mehmet (11) leidt ons rond:

Onderzoek Buurtfacts

Net als voorgaande jaren berekende RTL Nieuws rapportcijfers voor alle basisscholen volgens de methode van de eerder dit jaar overleden onderwijssocioloog Jaap Dronkers.

De berekening maakt het mogelijk de cijfers naast vergelijkbare scholen te leggen. Zo wordt onder andere rekening gehouden met het aantal moeilijk lerende kinderen op een school, en het opleidingsniveau en gemiddeld inkomen van de buurten waar leerlingen vandaan komen.

Alle feiten op een rij

Naast de resultaten voor de eindtoets vind je bij Buurtfacts ook een uitgebreid overzicht van alle feiten per school. Zo is er informatie over het aantal zittenblijvers, schooladviezen, het personeel, leerlingenprognoses en de financiële situatie van de school. Ook zijn er links naar rapporten van de onderwijsinspectie.

20 april 2016 16:23, in:

Eindtoets basisscholen

Probeer het zelf: hoe goed scoor jij op de Centrale Eindtoets? (Cito-toets)

De Centrale Eindtoets (voorheen Cito-toets) is weer begonnen. Hoe goed zou jij scoren? We hebben 16 vragen uit de test van vorig jaar voor je. Maar voordat je eraan begint: hoe zit dat ook alweer met die toets? Er is toch van alles veranderd?

KLIK HIER OM DIRECT NAAR DE VRAGEN TE GAAN

Voor 147.800 kinderen staan de komende dagen in het teken van de Centrale Eindtoets. Drie dagen lang krijgen ze opgaven over voornamelijk taal en rekenen. Maar er is sinds vorig jaar wel iets veranderd: de toets is niet meer bepalend voor het middelbareschooladvies. De kinderen weten zelfs al wat hun advies is voordat ze aan de toets beginnen.

Veel kritiek
Na veel kritiek op de Cito-toets werd besloten om het advies van de leerkracht doorslaggevend te laten zijn. Die kent het kind al langere tijd, en dus is zijn of haar advies geen momentopname, zoals de Cito dat wel is, zo is het idee. Scholen blijven wel verplicht om kinderen een eindtoets te laten doen. 80 procent laat de leerlingen de Centrale Eindtoets doen, andere scholen kiezen voor een alternatief: de Route 8- of IEP-toets.

Maar ook op de nieuwe manier, waarbij de toets meer als een second opinion wordt gezien, is kritiek. Zo bleek vorige week dat kinderen van laagopgeleide ouders van hun school vaak een lager advies krijgen dan kinderen van hoogopgeleide ouders, zonder dat hun niveau anders hoeft te zijn. Als de uitslag van de Cito-toets afwijkt van het advies dat de school heeft gegeven, dan wordt dat advies maar voor één van de zes leerlingen aangepast.

Evaluatie in januari
Het ministerie van Onderwijs is nog niet van plan om de eindtoets weer zwaarder te laten wegen. Eerst wordt een tussentijdse evaluatie afgewacht, die in januari komt. Dit jaar moeten de leerlingen van groep 8 er dus nog gewoon aan geloven.

Maak 16 vragen uit de Centrale Eindtoets van vorig jaar:

 

Bron vragen: CvTE (College voor Toetsing en Examens)

Meer op rtlnieuws.nl: