Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

12 april 2017 02:47

CBS: Nederlanders voelen veel spanningen in de maatschappij

Er zijn momenteel veel spanningen in de Nederlandse maatschappij, vindt een overgrote meerderheid van de Nederlanders. Vooral tussen autochtonen en allochtonen zijn de tegenstellingen enorm, maakt het CBS bekend.

Het gaat om niet minder dan 82 procent van de Nederlanders die zeggen de spanningen in de maatschappij te voelen. Opvallend is dat veel minder mensen zeggen zélf last te hebben van die spanningen. Slechts 46 procent heeft er zelf ervaringen mee in zijn directe omgeving.

'Met mij gaat het goed' 

Het onderzoek bevestigt dat mensen vaak een negatievere indruk hebben van de maatschappij dan van hun eigen leven. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vatte die schijnbare tegenstelling eerder al samen onder het motto: 'Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht'.

De spanningen tussen groepen bestaan vooral tussen allochtoon en autochtoon en tussen religieus en niet-religieus. Veel minder mensen vinden dat de kloof tussen arm en rijk of tussen jong en oud een groot probleem is. 

Het thema is momenteel extra actueel vanwege de spanningen in Nederland binnen de Turkse gemeenschap, maar ook de tegenstelling tussen jong en oud was met name in de afgelopen campagne veelvuldig in het nieuws.

Topnieuws