Ga naar de inhoud
Nederland

Nederlander laat kerk steeds vaker links liggen

Beeld © ANP

'De kerken lopen leeg' is jaren een veelgehoorde uitspraak. Onderzoek door KRO Kruispunt wijst dat weer eens uit: 68 procent van de Nederlanders zegt buitenkerkelijk te zijn.

In het onderzoek 'God in Nederland', dat elke tien jaar gedaan wordt, geeft een kwart van de ondervraagden aan christelijk te zijn. Vijf procent is moslim en twee procent hangt een niet-christelijke godsdienst aan. Een kwart van de 'buitenkerkelijken' geeft aan atheïst te zijn. Tien jaar geleden was dat nog 14 procent.

Ook minder spirituelen
De opmars van de spiritualiteit zet niet door, constateren de onderzoekers. Tien jaar geleden zei veertig procent van de ondervraagden zichzelf als spiritueel te zien, nu is dat 31 procent. Ook het aantal mensen dat gelooft in 'iets' als een hogere macht is afgenomen van 36 naar 28 procent.

De 2100 respondenten werden ook gevraagd naar hun gedachten over de invloed van religie op de samenleving. Een grote meerderheid vindt dat religie geen bepalende rol meer moet hebben in bijvoorbeeld politiek. Ook tegen onderwijs op godsdienstige grondslag wordt negatief aangekeken.

13 procent geloof in hemel
Opvallend is dat geloof ook binnen de kerk afneemt. Nog maar dertien procent van de katholieken gelooft in de hemel en minder dan de helft van de katholieken gelooft dat Jezus de zoon van God is. Binnen de protestantse kerken is minder sprake van zogenoemde secularisatie. 

Bron: RTL Nieuws