Nederland

Demonstratie tegen dierenleed Oostvaardersplassen

04 maart 2018 12:55 Aangepast: 17 maart 2018 06:32
Beeld © Geert Gordijn

Een paar honderd betogers zijn vanochtend naar de Oostvaardersplassen gekomen om te demonstreren tegen het beleid van Staatsbosbeheer. Ze vinden dat de grote grazers in het natuurgebied niet voldoende worden bijgevoerd.

In de winter sterven veel dieren van de honger. Dat leidde deze koudeperiode tot maatschappelijke onrust. De provincie besloot daarom de dieren toch extra eten te geven tot eind deze maand.

'Voorkom dierenleed'

De actievoerders willen niet dat 'het probleem elk jaar terugkeert'. Ze hebben zich verzameld op een stuk grond langs een dijk in de buurt van het bezoekerscentrum bij Lelystad. Er worden toespraken gehouden en er zijn protestborden met teksten als 'voorkom dierenleed'.

In het gebied leven herten, konikpaarden en Heckrunderen. Critici wijzen erop dat de dieren niet naar elders kunnen trekken om voedsel te zoeken, aangezien er hekken om het gebied heen staan.

Gedeputeerde Staten van Flevoland komen waarschijnlijk nog voor de zomer met een voorstel voor een nieuwe aanpak van het beheer in de Oostvaardersplassen.

'Dit dier is uitgemergeld': activisten blijven bijvoeren in Oostvaardersplassen

Na dagen van ophef gaat de provincie Flevoland toch hongerige dieren bijvoeren in natuurgebied Oostvaardersplassen.
`