Ga naar de inhoud
Nederland

Wetsvoorstel: vrijwillige ouderbijdrage mag nooit uitsluiting kind betekenen

Op sommige scholen geldt: als je ouders de 'vrijwillige' bijdrage niet betalen, mag je niet mee op schoolreisje

Het moet gedaan zijn met de uitsluiting van kinderen bij allerlei activiteiten op school, als hun ouders geen vrijwillige bijdrage kunnen betalen. SP en GroenLinks willen dat wettelijk gaan regelen.

Schoolreisjes, een sportdag, een kerstdiner: scholen betalen dit vaak van de vrijwillige ouderbijdrage. Maar echt vrijwillig is die bepaald niet altijd.

Uitgesloten van activiteiten: 'traumatiserend'

Kinderen van ouders die het niet kunnen of willen betalen worden soms uitgesloten van deze activiteiten. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld noemt het 'traumatiserend'. Er zijn zelfs scholen die net doen alsof de bijdrage verplicht is.

SP-Kamerlid Peter Kwint deed er onderzoek naar en kwam schrijnende voorbeelden tegen. "Kinderen die niet mee mogen op schoolreisje en dan maar ergens in een lokaal op school moeten achterblijven. Maar bijvoorbeeld ook kinderen die bijvoorbeeld al op weg waren naar een sinterklaasviering en vervolgens te horen kregen dat ze daar niet welkom waren en weer terug naar huis konden."

Thomas kon de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen:

Miniatuurvoorbeeld

Voor het gezin van Thomas (niet zijn echte naam) was de vrijwillige ouderbijdrage een groot probleem. "De druk vanuit haar basisschool was fors. Ze zeiden: 'Wij zijn ook een onderneming met een winstoogmerk, we verwachten het geld gewoon op onze rekening."

Hij kreeg aanmaning na aanmaning en zelfs incassokosten werden in rekening gebracht. Zijn dochter moest van school wisselen.

Begin dit schooljaar spraken we met hem.

Honderden euro's per jaar

Scholen vragen zo'n vrijwillige bijdrage aan ouders om activiteiten te betalen buiten het lesprogramma om. Bij de ene school gaat het om enkele tientjes, maar er zijn ook scholen die honderden euro's per jaar vragen. Per kind, dus als ouder van bijvoorbeeld drie kinderen kan het zo om meer dan 1000 euro per jaar gaan.

Voor het aanpassen van de regels rondom de vrijwillige ouderbijdrage was eerder geen meerderheid in de Kamer. SP en GroenLinks hopen nu dat ze met deze wet wél iets kunnen veranderen.