Nederland

Klimaatmaatregelen Rutte III bij lange na niet voldoende

30 oktober 2017 13:12 Aangepast: 30 oktober 2017 14:54
Beeld © ANP

De maatregelen die het nieuwe kabinet voorstelt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zijn in de verste verte niet genoeg om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat ongeveer de helft van de doelstelling wordt gehaald.

Dat schrijft het Planbureau, een overheidsorganisatie die onder andere milieubeleid analyseert, in een rapport waarin de effecten van de voorgestelde maatregelen in het regeerakkoord worden doorgerekend.

Doelstelling duidelijk, uitwerking niet

Met de doelstelling is volgens het Planbureau is niets mis. Het kabinet wil dat er in 2030 49 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten dan in 1990, dat is in lijn met het klimaatakkoord.

Maar hoe we die doelstelling moeten halen is nog altijd onduidelijk. De maatregelen die concreet genoeg waren om door te rekenen leveren ongeveer een reductie op die gelijk staat aan tussen de 11 en 26 megaton CO2.

Dat is aanzienlijk minder dan de 41 megaton die naar schatting nodig is om de doelstelling te behalen. Het PBL merkt op dat sommige milieumaatregelen die het kabinet noemt, nergens worden uitgewerkt. In andere gevallen is het maar zeer de vraag of de reductie gehaald kan worden met het beleid dat wordt voorgesteld.

Vaag plan of geen geld

Zo is het kabinet bijvoorbeeld van plan om een minimumtarief voor CO2-uitstoot voor de industrie te bepalen. Tegelijkertijd is er een Europees emissieverhandelingssysteem, waardoor het waarschijnlijk is dat CO2 die niet door Nederlandse bedrijven wordt uitgestoten in het buitenland alsnog de lucht in wordt gepompt. Bedrijven kunnen hun niet-gebruikte rechten immers verkopen.

Het kabinet ziet dit probleem en zegt dat Nederlands beleid niet tot meer uitstoot in het buitenland mag leiden. Het Planbureau merkt daarbij op, dat het kabinet vervolgens nalaat om duidelijk te maken hoe ze dat zouden willen voorkomen.

Een mogelijkheid zou zijn om de overheid de emissierechten te laten opkopen zodat bedrijven in het buitenland dat niet meer kunnen doen. Maar, daar maakt het kabinet geen geld voor vrij in de begroting. 

Biokerosine

Dit is de algemene tendens van het rapport. Veel maatregelen die het kabinet voorstelt zijn volgens het Planbureau te vaag om door te kunnen rekenen. Daardoor wordt, voor zover het te berekenen is, met dit beleidspakket slechts de helft van de doelstelling behaald.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de inzet van biokerosine. De inzet daarvan in de luchtvaart kan in principe best wat CO2-winst opleveren, maar het kabinet schrijf nergens hoe dat dan concreet zou moeten.

Als Nederland de doelstelling wil halen zou er volgens het Planbureau een nieuw energieakkoord gesloten moeten worden waarin de maatregelen en verantwoordelijkheden voor alle partijen (overheid, maatschappij, industrie) worden vastgelegd.

Greenpeace teleurgesteld

In een reactie op het rapport zegt Greenpeace dat de doorrekening 'de geloofwaardigheid van het pakket aantast'. Zij roepen de kersverse klimaatminister Eric Wiebes op om snel de gaten te dichten.

Dit doet Rutte III voor het klimaat:

 

 

`