Nederland

Doelstellingen duurzame energie worden nog niet gehaald

19 oktober 2017 14:22 Aangepast: 19 oktober 2017 16:28
Beeld © ANP

Het doel om in 2020 14 procent van onze energie uit duurzame bronnen te winnen, wordt niet gehaald als we zo doorgaan. Dat wordt geconcludeerd in de Nationale Energieverkenning.

Volgens de nieuwste schattingen die vandaag zijn gepubliceerd blijft Nederland in 2020 steken op 13 procent. Het goede nieuws is dat er wordt verwacht dat in 2023 17,3 procent van onze energie duurzaam wordt opgewekt. En dat is dan weer boven de doelstelling van 16 procent uit het Energieakkoord.

Ook op de langere termijn blijft het aandeel hernieuwbare energie (waaronder windenergie en zonne-energie) stijgen. In 2030 zal dit naar verwachting uitkomen op 24 procent, bijna een kwart dus.

Nog niet op schema voor vermindering broeikasgassen

Als Nederland de doelstelling wil halen om in 2020 een kwart minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990, zoals de rechter in 2015 beval in de Urgenda-zaak, dan moet er nog een schepje bovenop.

De verwachte reductie in 2020 komt nu uit op 23 procent. Minister Kamp van Economische Zaken denkt dat het gezette doel haalbaar is als de afspraken uit het Energieakkoord worden nageleefd.

Overleg

De 47 partijen betrokken bij het Energieakkoord gaan overleggen om te bezien hoe de doelstellingen gehaald kunnen worden. Eind dit jaar moet daar volgens Kamp meer duidelijkheid over zijn.

In het Energieakkoord hebben maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de politiek afspraken gemaakt over hoe Nederland energiezuiniger kan worden.

Minder banen dan verwacht

Opmerkelijk is dat uit het rapport ook blijkt dat de energietransitie een stuk minder werkgelegenheid oplevert dan eerder werd gedacht. Vorig jaar was de inschatting dat er tot 2020 91.000 arbeidsjaren toegevoegd zouden worden, bijvoorbeeld door het bouwen van windmolens, het aanleggen van warmtepompen en het plaatsen van zonnepanelen. 

In de nieuwste raming wordt er nog maar van 76.000 arbeidsjaren uitgegaan. Dat is 16 procent minder.

`