Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

28 februari 2017 02:00

18.000 mensen extra in de bijstand, vooral meer migranten

Het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering blijft stijgen. Vorig jaar kwamen er 18.000 mensen met een uitkering bij.

Volgens het CBS is de toename toe te schrijven aan mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Mensen die asiel hebben aangevraagd en een verblijfsvergunning krijgen, kunnen een beroep doen op een uitkering

Sinds 2009 is het aantal mensen met een uitkering jaarlijks toegenomen. Sinds dat jaar kwamen er 163.000 ontvangers bij. Vorig jaar nam alleen de groep mensen in de bijstand met met een migratieachtergrond toe.

Veel in Rotterdam en Leeuwarden

Het aantal mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond met een uitkering is volgens het CBS juist licht gedaald.

Gemiddeld zijn er in Nederland 41 bijstandgerechtigden per 1000 inwoners. Het hoogste aantal woont in Rotterdam (96 per duizend) en Leeuwarden (82). In het Westland en de gemeente Haarlemmermeer wonen de minste mensen met een uitkering.

Topnieuws