Ga naar de inhoud
Van onze partner Lidl

'Hoe D&I ben jij?' Werken aan diversiteit

Beeld © Unsplash

'Diversiteit is worden uitgenodigd op het feest, inclusiviteit is gevraagd worden om te dansen'. Die quote heb je vast weleens gehoord, want anno 2021 is D&I – terecht – een hot topic. Ook op de werkvloer krijgt het onderwerp steeds meer aandacht, want dat diverse teams beter presteren is ook bedrijven niet ontgaan. Eva Baarveld en Christian Klawer van Lidl vertellen hoe zij werken aan diversiteit en inclusiviteit binnen de supermarktketen.

HR-manager Eva Baarveld is verantwoordelijk voor het HR-beleid van alle Lidl-filialen in de regio Heerenveen, plus het kantoor en het distributiecentrum: in totaal ruim 3200 medewerkers. Zij gebruikt de feestmetafoor zelf ook regelmatig. "Wij streven ernaar dat op ons feestje iedereen ten dans wordt gevraagd. Die dans mag je natuurlijk zelf kiezen. Onze organisatie moet een afspiegeling zijn van de maatschappij: een plek waar iedereen vertegenwoordigd is. En een plek waar iedereen volledig zichzelf kan zijn, op welke manier dan ook."

Eva werkt onder meer samen met Manager Verkoop Christian Klawer, die in dezelfde regio leiding geeft aan de rayon- en supermarktmanagers van meerdere filialen. Samen zijn ze voorzitter van één van de zes regionale diversiteitsteams binnen de supermarktketen, die diversiteit en inclusiviteit bij de supermarkt op de kaart zetten. Dat doen ze onder meer door het organiseren van workshops, trainingen, mentorprogramma's en De Week van de Diversiteit. Een omvangrijke, maar uitdagende klus, vertelt Christian: "Om D&I te borgen binnen de organisatie, kom je er niet met een paar workshops. Het gaat om een cultuurverandering, die vanuit het management 'voorgeleefd' moet worden. Daarom hebben we een aantal doelstellingen op het gebied van D&I bepaald, waar we op allerlei manieren handen en voeten aan geven."

Vrouwen aan de top

Binnen Lidl ligt de focus op dit moment vooral op genderdiversiteit. Specifiek: meer vrouwen aan de top. In 2017 tekende de supermarktketen de charter Talent naar de Top, een stichting die zich richt op meer divers talent in de (sub)top. Vier jaar later is Lidl nog steeds als enige supermarktketen verbonden aan de stichting. Eva: "Ons streven is om minimaal 30 procent vrouwen in leidinggevende functies te hebben. We zijn al goed op weg, want in 2020 zaten we op 26 procent. En om die 30 procent te halen, zijn we actief bezig met talentmanagement. We brengen vrouwelijk potentieel in beeld en monitoren continu de instroom en doorstroom van vrouwelijke medewerkers. Regelmatig gaan we met hen in gesprek: waar sta je nu, waar wil je naartoe en wat heb je daarvoor nodig? Om vrouwelijke collega's de tools te geven om hun potentieel optimaal te benutten, bieden we allerlei programma's aan. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken met een externe coach, leiderschapstrainingen, cursussen over werk-privébalans en sportprogramma's."

Ook bij Lidl geven vrouwen vaak aan dat ze graag in deeltijd willen werken, om hun carrière beter te kunnen combineren met hun gezinsleven. Daardoor gaan ze er soms vanuit dat een leidinggevende functie voor hen niet is weggelegd, vertelt Christian. "Maar het een hoeft het ander niet te bijten. Ik heb zelf ook kinderen, ik begrijp heel goed hoe belangrijk het is dat je werkgever ruimte biedt om er ook voor je gezin te zijn. Ook dat is inclusiviteit wat ons betreft. Daarom is het in al onze functies, dus ook de leidinggevende, mogelijk om parttime te werken." Eva: "Vorig jaar zijn we gestart met een pilot om de functie van supermarktmanager als duobaan te vervullen. Dat heeft natuurlijk best wat voeten in de aarde, omdat je allebei even goed op de hoogte moet zijn van het reilen en zeilen op de winkelvloer. De pilot was succesvol, daarom wordt het concept nu landelijk uitgerold. Het aanbieden van duobanen biedt veel mogelijkheden om meer vrouwen in de top te krijgen. Geweldig als dat lukt."

Mindset

Eva en Christian merkten dat er binnen de supermarktketen op het gebied van D&I en mindset nog veel winst te behalen viel. Daarom ontwikkelden ze samen met het hoofdkantoor een reeks workshops om mensen aan het denken te zetten over hun bewuste en onbewuste voorkeuren en vooroordelen. Christian: "Zeker in de logistieke en operationele hoek is sprake van een 'mannenwereld', waarin typisch masculiene kwaliteiten als bijvoorbeeld daadkracht en autonomie positiever werden beoordeeld dan feminiene kwaliteiten als empathie en collegialiteit. Die voorkeuren staan genderdiversiteit in de weg." Eva: "Voorafgaand aan de workshop vullen mensen een 'mindbugstest' in, die op een wetenschappelijk onderbouwde manier laat zien of je een voorkeur hebt voor mannelijk of vrouwelijk leiderschap. Daarmee gaan de deelnemers tijdens de bijeenkomst verder aan de slag, wat heel mooie inzichten oplevert. De workshop, die inmiddels ook landelijk is uitgerold, bleek een goed instrument om meer bewustwording te creëren. Het mooiste resultaat vind ik dat als een vrouw uit dienst gaat, we nu bij HR regelmatig de vraag krijgen of er 'toch wel weer een vrouw voor in de plaats komt'. Medewerkers ervaren zelf nu ook de meerwaarde van een divers team."

Voorbeeldrol

Ook in de Lidl Leiderschaps Academy, dat op ieder functieniveau leiderschapsprogramma's biedt, komt diversiteit en inclusiviteit uitgebreid aan bod. Eva: "Leidinggevenden hebben een voorbeeldrol als het gaat om D&I. Daarom worden zij voortdurend uitgedaagd om na te denken over hun eigen handelen. Wat betekent diversiteit en inclusiviteit eigenlijk voor de organisatie, voor mijn team en voor mij? Welke rol kan ik zelf spelen in het uitdragen van D&I?" Christian: "In onze functioneringscyclus komen diversiteit en inclusiviteit en talentmanagement meerdere keren concreet aan bod: wat doe jij om verbinding en groei binnen je team te faciliteren? Als we zien dat bepaalde teams achterblijven, sturen we daar actief bij."

Hoewel de supermarktketen nu met name focust op het verbeteren van de man-vrouwverhouding, krijgen ook andere vormen van diversiteit veel aandacht, benadrukt Eva. "Ook op het gebied van cultuur, LHBTIQ+, leeftijd en fysieke en mentale gezondheid lopen er allerlei initiatieven, zowel in onze regio als landelijk. Zo werken er in ons distributiecentrum mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, loopt er een pilot om statushouders in te zetten en bieden we taalcursussen aan aan medewerkers met een niet-Nederlandse achtergrond. In onze interne en externe communicatie, bijvoorbeeld in reclame-uitingen of wervingsadvertenties, kiezen we ook heel bewust voor divers beeldmateriaal." Christian: "Op onze website staan video's waarin collega's in hun eigen verhaal vertellen hoe zij het werken bij ons ervaren. Zoals Jochem, die vertelt over zijn achondroplasie en zijn werk als hulpkracht. Dat levert veel leuke reacties op, zowel van medewerkers als klanten. Heel goed om te zien."

Ontwikkeling

Want ja, uiteindelijk draait het bij een supermarkt natuurlijk om de klanten. Als Manager Verkoop heeft Christian immers naast D&I ook andere targets. "Maar het mooie is: het gaat hand in hand. Om onze klanten optimaal te kunnen bedienen, hebben we onze mensen keihard nodig: mensen die zich op de werkvloer welkom en gezien voelen. Bovendien verwacht de klant tegenwoordig ook een diverse en inclusieve omgeving bij Lidl. Tien jaar geleden speelde het onderwerp nog geen rol bij een discountsupermarkt. Maar de afgelopen jaren heeft de maatschappij zich enorm ontwikkeld en onze klanten dus ook. En ik zelf trouwens ook. Van nature ben ik best traditioneel ingesteld, maar sinds ik me met D&I bezighoud, ben ik me veel bewuster geworden van mijn eigen gedrag. Ik merk dat ik niet alleen in mijn werk, maar ook thuis en bij vrienden meer opensta voor de verschillen tussen mensen. Dat vind ik prachtige winst."

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Lidl. Spreekt het verhaal je over inclusiviteit en diversiteit aan en zou je meer over Lidl als werkgever willen weten? Klik hier.