Ga naar de inhoud
Gezin

Mobiele telefoons verboden in de klas: 'Ik ben geconcentreerd op één ding, school'

De Franse minister van Onderwijs heeft mobiele telefoons uit de klas verbannen. Beeld © Getty Images

Even snapchatten of je Insta checken tijdens de les is er voor Franse leerlingen dit schooljaar niet meer bij. De mobiele telefoon is verboden in de klas. Dat vinden sommige Nederlandse ouders lastig. "Alle communicatie gaat via internet."

Op Facebook plaatsten we een oproep waarin we vroegen hoe het telefoonbeleid op Nederlandse scholen is geregeld en wat de ouders en leerlingen ervan vinden dat mobieltjes - aandachtstrekkers bij uitstek - tijdens de les in de kluisjes moeten blijven.

Op het vmbo bij Wiel Hoppener is in de les geen telefoon toegestaan. "Ze liggen allemaal in de kluisjes van de leerlingen. In de pauze in de aula mag het dan weer wel." Een ander zegt: "Op mijn middelbare school was de regel: thuis of in je kluis. We mochten hem ook niet meenemen in de pauze, ik vond het heerlijk! En ik merk dat ik er nu op het hbo zoveel voordeel van heb dat ik niet standaard mijn telefoon pak. Het is gewoon fijn, want je bent geconcentreerd op één ding en dat is school."

Dit vinden docenten van mobieltjes in de klas

54 procent van de leraren in het voortgezet onderwijs ergert zich aan smartphonegebruik van leerlingen. Maar de helft, 51 procent, vindt de inzet van smartphones voor onderwijsdoeleinden een verrijking voor het onderwijs. Toch is 59 procent van de leraren van mening dat de smartphone eerder een negatieve dan een positieve invloed heeft op schoolprestaties van de kinderen.

Gebruik mobiele telefoon op school:
66 procent: mobiel mag alleen gebruikt worden voor specifieke opdracht
34 procent: leerling moet smartphone in tas houden
25 procent: leerling mag muziek luisteren
18 procent: leerling moet de mobiel inleveren bij docent
17 procent: leerling mag smartphone niet gebruiken
13 procent: geen enkele regel voor leerling
6 procent: smartphone moet helemaal uit
4 procent: leerling mag smartphone gebruiken naar eigen inzicht
4 procent: smartphone moet op vliegtuigstand
24 procent: anders (waaronder telefoontas, kluisje, alleen op de gang)

Bron: DUO Onderwijsonderzoek & Advies

'Bijna niemand kan een inkomend bericht negeren'

"Een mobiel moet je zien als gereedschap, dat gebruik je alleen als je het nodig hebt", zegt Paul Kirschner. Hij is hoogleraar onderwijspsychologie aan de Open Universiteit. "Een mobiele telefoon wordt niet gebruikt voor de les, maar meestal wordt die op school gebruikt voor het contact met ouders. In de klas heeft hij geen functie. Net zoals je geen boormachine nodig hebt bij aardrijkskundeles, heb je ook geen mobiel nodig."

"Naast dat niemand kan multitasken, is een overgrote meerderheid van kinderen en volwassenen niet in staat een binnenkomend bericht te negeren", zegt Kirschner. "Staat een telefoon uit en zit die in een tas, dan is er niks aan de 

 

Miniatuurvoorbeeld

hand. Maar op het moment dat-ie rinkelt, pingt of trilt, leidt dat af. Het gevolg is dat een kind niet oplet in de klas en dus is er concentratieverlies."

Bewaarzak

Een van de oplossingen om appgebruik in de klas tegen te gaan, is een telefoontas (zie foto). Dat is een zak waar leerlingen bij binnenkomst hun mobiel in bewaren. Volgens Telefoon-Tas eigenaar Nienke Baars zijn er sinds twee jaar 23.000 tassen verkocht. Ze hangen op ongeveer 400 scholen.

Ook op de school van Uafae Raissouni hangen de tassen. "Bij binnenkomst zet je de telefoon op stil en plaats je die in jouw nummer. Na afloop neem je 'm weer mee. Prima oplossing." 

School in, smartphone uit

Editie NL peilde de reacties op het Franse verbod om telefoons te weren uit de klas.

Informatie via internet

Veel ouders vinden het mobieltjesverbod lastig, omdat veel communicatie op middelbare scholen via internet gaat. Dat geldt ook voor Joyce Franken: "De school verwacht van de leerlingen dat ze op hun mobiel via de schoolsite zelf bijhouden of een les wel doorgaat, alles moet via internet tegenwoordig. Geen briefjes meer. Ook aanmelding van het tienminutengesprek en informatie opzoeken gaat via internet."

Dat is voor een andere ouder, Sylvia Jansma, echter geen reden om de telefoons tijdens de les te verbieden. "Bij mijn zoon op school (voortgezet onderwijs) mogen geen telefoons worden gebruikt. Ze moeten helemaal uit staan. Dit om ongewenst gedrag en foto's tegen te gaan. Tijdens de lessen hebben ze tablets en laptops tot hun beschikking. Ze kunnen wel het internet op voor lesmateriaal, maar de socialmediakanalen zijn geblokkeerd. Prima geregeld, niks op tegen hoor."

Kunnen mobieltjes op Nederlandse scholen worden verboden?

"Frankrijk heeft een gecentraliseerd onderwijsbestel dat vanuit Parijs vrij minutieus wordt geregeld", legt Renée van Schoonhoven uit. Ze is bijzonder hoogleraar onderwijsrecht bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. "Nederland heeft een gedecentraliseerd onderwijsbestel waarin onderwijsbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en de interne gang van zaken in de scholen."

De besturen moeten zich houden aan wettelijke kaders, maar die laten (bijna) altijd ruimte voor eigen toepassing. Dat heeft te maken met de vrijheid van onderwijs die in de Grondwet is vastgelegd. "Je mág daar als overheid op bijsturen. De overheid kan alleen een verbod op mobiele telefoons instellen als heel duidelijk blijkt dat de noodzaak van zo'n verbod bewezen is." Nu er in Nederland ook scholen zijn die juist prima werken met mobiele devices in de klas, is het in ons bestel niet direct voor de hand liggend dat zo'n verbod er komt.

Meer op rtlnieuws.nl:

Smartphoneverbod op alle scholen? 'Er is iets meer herrie, maar het werkt'