Ga naar de inhoud
Gezondheid

Ineens twijfel je weer: thuis bevallen of in het ziekenhuis?

Beeld © iStock

Ga je thuis bevallen of in het ziekenhuis? Nu het coronavirus ons in zijn greep houdt, wordt deze vraag voor veel zwangeren ineens een stuk lastiger te beantwoorden. En kan het antwoord erop anders zijn dan een paar maanden geleden. Nederland is één van de weinige westerse landen waar thuis bevallen normaal is, maar critici wezen ook naar de relatief hoge babysterfte als gevolg van het aantal thuisbevallingen. Hoe zit dat nou? Dokterdokter.nl zocht het uit.

In Nederland bevalt 25 procent van de zwangere vrouwen thuis. In de meeste andere Europese landen worden kinderen bijna altijd geboren in het ziekenhuis. Slechts een paar procent van de zwangere vrouwen in westerse landen bevalt thuis. In een internationaal vergelijkend onderzoek kwam Nederland naar voren als een land met een relatief hoog babysterfte. Alleen was tot nu toe niet duidelijk of de grote hoeveelheid thuisbevallingen in Nederland daarmee iets te maken had. Dat blijkt niet het geval, zegt onderzoeker Simone Buitendijk van TNO. Haar conclusie is dan ook: thuis bevallen is net zo veilig als een bevalling in het ziekenhuis. 

Bevallen
Lees meer:
Bevallen als er een gevaarlijk virus rondwaart: 'Ziekenhuis voelt nu minder veilig'

Als er thuis bij de bevalling iets mis gaat, staat er niet meteen een gynaecoloog naast het bed, maar dit is volgens onderzoeker Buitendijk in het ziekenhuis óók niet het geval.  Het operatieteam van een ziekenhuis is na ongeveer een half uur inzetbaar. Als een thuisbevalling dreigt mis te lopen, kan in de tijd van het vervoer naar het ziekenhuis ook een medisch team bijeen worden geroepen. Vervoer in een ambulance blijkt het risico niet te verhogen, zelfs als de vrouw al is begonnen met persen.

's Nachts bevallen 

Ziekenhuizen kunnen hun medische zorg bij bevallingen ‘s nachts nog wel verbeteren, zegt hoogleraar verloskunde Gerard Visser van het UMC Utrecht. Volgens hem is de kans op babysterfte ‘s nachts en in de weekeinden hoger, omdat gynaecologen dan niet altijd snel beschikbaar zijn en pas worden gebeld bij problemen.

De relatief hoge babysterfte in Nederland kan dus niet uit de thuisbevallingen worden verklaard. In Nederland sterft één op de honderd baby’s. Alleen Frankrijk en Letland scoren nog iets slechter. De babysterfte heeft waarschijnlijk voor een groot deel te maken met de hogere risico’s die voorkomen bij zwangere allochtone vrouwen in Nederland. Daarnaast was Nederland een aantal jaar geleden erg terughoudend bij extreem vroeggeboorte. Sinds 2010 hebben studies aangetoond dat het geven van intensieve zorg, zelfs bij kindjes die geboren zijn met 24 weken, gerechtvaardigd blijkt te zijn. Nederlandse ziekenhuizen geven nu meer intensieve zorg aan extreem vroeg geboren kinderen, waardoor de overlevingskans van deze kindjes aanzienlijk is gestegen.

Hoge
Lees ook:
Hoge babysterfte? 'Zwangere vrouw is niet zo snel bang'

Geen complicaties, goede positie

In Nederland kun je er altijd voor kiezen om thuis te bevallen, als jij en je kindje maar gezond zijn. Er mogen dus gedurende je zwangerschap geen complicaties optreden en je kindje moet in de goede positie liggen. Daarnaast moet je met een aantal dingen rekening houden als je graag wilt thuis bevallen, namelijk:

  • De plaats waar je wilt bevallen is goed toegankelijk, zodat je, indien nodig, alsnog snel en gemakkelijk vervoerd kan worden naar het ziekenhuis.
  • Zes weken voor de uitgerekende datum is het kraampakket in huis. Deze kun je bij de meeste aanvullende verzekeringen aanvragen bij je zorgverzekeraar.
  • Het bed is minstens 80 centimeter hoog.
  • Er is stromend water op dezelfde verdieping als je wilt bevallen.

Veel vrouwen die thuis zijn bevallen geven aan dat ze zich erg ontspannen voelden tijdens de zwangerschap en het prettig vonden om in hun eigen omgeving te zijn. Anderen vinden het een prettige gedachte dat in een ziekenhuis de hulp dichterbij is.

Voor dit artikel werkten we samen met Dokterdokter.nl. Daar vind je nog veel meer artikelen over gezondheid, gecontroleerd door artsen en medisch specialisten.