Ga naar de inhoud
'Cruciale fase'

Ergernis op klimaattop Egypte over document met standpunten

De Pakistaanse minister Sherry Rehman. Door klimaatverandering stond het land dit jaar voor een derde onder water. Beeld © AP / Nariman El-Mofty

Chagrijn onder westerse diplomaten op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh over een document met standpunten dat Egypte vanochtend verspreidde. Daarin wordt 'diepe treurnis' uitgesproken omdat ontwikkelde landen 'blijven tekortschieten' in het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen. Ook wordt een beroep gedaan op deze ontwikkelde landen om werk te maken van een schadefonds voor getroffen landen.

In het document, aanvankelijk aangezien als eerste concept voor een eindtekst, staat dat ontwikkelde landen in 2030 al het punt moeten bereiken dat ze geen CO2 meer uitstoten. De uitstoot zou dan zelfs negatief moeten zijn, klinkt het. Europese betrokkenen zeggen dat dit volkomen onrealistisch is. De EU wil mikken op een verminderde uitstoot met 57 procent in 2030.

Een van de diplomaten noemt het 'een opzichtige poging' van voorzitter Egypte om wisselgeld te creëren in de onderhandelingen. Een heikel punt is het vergoeden van schade van kwetsbare mensen die worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. De vraag is hoe concreet daar al afspraken over gemaakt zullen worden tijdens deze top.

Klimaatgezant
Lees ook:
Klimaatgezant VS: enkele landen willen 1,5 graad niet in slotverklaring klimaattop

Ook Greenpeace wijst erop dat geen harde afspraken zijn gemaakt over het vergoeden van klimaatschade van de meest kwetsbare mensen.

Kleine eilandstaten zeggen in felle bewoordingen dat een fonds voor klimaatschade moet worden opgericht tijdens deze top. Gebeurt dat niet, dan is dat 'verraad' aan mensen die vechten voor de mensheid, stelde minister Molwyn Joseph van Antigua en Barbuda namens de eilandstaten. Die hebben veel te vrezen van klimaatverandering. Sommige eilanden verliezen nu al delen van hun grondgebied doordat de zeespiegel stijgt.

Overstromingen Pakistan

Sherry Rehman, Pakistaanse minister van klimaatverandering, zegt dat de onderhandelingen zich op een 'cruciaal moment' bevinden. Verwijzend naar de overstromingen die dit jaar een derde van het bewoonbare land van Pakistan onder water zette, zei ze: “Wat in Pakistan is gebeurd, zal niet in Pakistan blijven. Die dystopie die voor onze deur kwam, zal voor iedereen komen."

De klimaattop eindigt officieel morgen. Volgens Eurocommissaris Frans Timmermans moet nog 'een enorme hoeveelheid werk' verzet worden. Als de landen geen overeenkomst kunnen bereiken, 'dan verliezen we allemaal'. "We hebben absoluut geen tijd te verliezen."

Als het niet lukt om morgen overeenstemming te bereiken, stevent de top af op verlenging.