Ga naar de inhoud
Flinke ambities

Klimaatplannen lopen achter op schema: doelen 2030 worden zo niet gehaald

Een jonge deelnemer aan de klimaatmars in Amsterdam, vorig jaar november. Beeld © Sabine Joosten

Nederland heeft flinke ambities om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen. De bestaande kabinetsplannen zijn echter niet toereikend om de doelen te halen, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Elk jaar rekent het PBL door in hoeverre we op schema liggen om de doelstellingen te halen. De conclusie: we lopen achter op schema. "Er zal aanvullend beleid nodig zijn om het Nederlandse klimaatdoel in 2030 te halen."

55 procent reductie in 2030

Het streefdoel van Nederland is 55 procent reductie in 2030 ten opzichte van 1990, in lijn met de aangescherpte Europese doelstellingen.

Dat halen we vermoedelijk niet. De doorrekening van het PBL komt uit op 39 tot 50 procent reductie in 2030. Om tot 50 procent reductie te komen, moet wel alles meezitten, merken de auteurs zuinigjes op: "Dat is geen waarschijnlijk scenario."

Eerlijk
Lees ook:
Eerlijk zullen we alles delen: hoeveel CO2 mag Nederland nog uitstoten?

Hoge energieprijzen 

Vergeleken met vorig jaar komen we wel ietsje dichter bij het halen van de klimaatdoelen. Dat komt door nieuw beleid, maar ook door de hoge energieprijzen. De verwachting is dat die prijzen over een paar jaar wel gaan dalen, maar niet tot het niveau van voor de huidige energiecrisis.

Op korte termijn heeft de energiecrisis ook geleid tot het weer opstarten van kolencentrales en tot een grotere vraag naar niet-Russisch gas. Vanwege het tijdelijke karakter heeft dat vermoedelijk geen invloed op de uitstoot in 2030.

Klopt
Lees ook:
Klopt het dat Nederland veel meer tegen klimaatverandering doet dan andere landen?

Laat maar waaien

Verder blijkt Nederland bezig met een flinke opmars op het gebied van groene energie. Op de Europese ranglijst liep Nederland lange tijd flink achter.

De prognose is nu dat in 2030 85 procent van de elektriciteit van hernieuwbare bronnen afkomstig zal zijn, zoals windparken op zee. De warmtevoorziening staat er een stuk minder goed voor. Op basis van de bestaande plannen verwacht het PBL dat in 2030 nog steeds 85 procent van de warmtevraag door fossiele brandstoffen zal worden geleverd.

Zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen: ons stroomnet kraakt in zijn voegen

02:41
Door de energietransitie neemt de vraag naar elektriciteit toe. Het stroomnet heeft het daar soms moeilijk mee.