We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLNieuws.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

26 december 2016 18:02

We dumpen afval massaal in de grijze container en scheiden te weinig

Oud papier, plastic, blik, glas, luiers en frituurvet. De overheid wil dat driekwart van het huishoudelijk afval in 2020 gescheiden wordt ingezameld door gemeenten. Het totale aantal kilo's aan restafval moet terug naar 100 kilo per persoon per jaar. Amper één op de tien gemeenten voldoet op dit moment aan die doelstellingen.

BEKIJK HIER HOEVEEL AFVAL JOUW GEMEENTE INZAMELT

We gooien met z'n allen in Nederland jaarlijks ruim 9,5 miljard kilo afval weg. Dat is in gewicht meer dan alle olifanten die er op de wereld rondlopen. Omgerekend is de gemiddelde Nederlander per jaar goed voor 497 kilo aan huishoudelijk afval.

Die 497 kilo bestaat uit allerlei verschillende soorten afval: van bierblikjes tot plastic verpakkingen en van luiers tot batterijen. 

497 kilo huishoudelijk afval per persoon per jaar

Om de grote hoeveelheid afval te beperken en om recycling van het afval te bevorderen, heeft de overheid doelen gesteld voor 2020. Gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de inzameling van huishoudelijk afval, moeten de afvalproductie remmen en afvalscheiding bevorderen.

Doelen

Hiervoor zijn twee concrete doelen gesteld door het Rijk. Het huishoudelijk restafval moet worden teruggebracht naar 100 kilo of minder per persoon. Daarnaast moet 75 procent van het huishoudelijk afval gescheiden worden aangeboden, zodat het eenvoudiger te recyclen is.

De doelen moeten in 2020 worden behaald. Gemeenten en huishoudens hebben daar nu nog zo'n vier jaar de tijd voor, maar heel hard gaat het niet. Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelden slechts 40 van de 393 gemeenten in 2015 minder dan 100 kilo restafval per persoon.

Meeste gemeenten boven 100 kilo restafval per persoon

In vergelijking met voorgaande jaren is er wel sprake van verbetering. In 2012 zaten bijvoorbeeld nog maar 21 gemeenten onder de norm. Het aantal gemeenten dat flink boven de norm zit blijft echter aanzienlijk. Het gemiddeld aantal kilo's restafval per persoon in Nederland lag vorig jaar op 200 kilo. Twee keer zoveel als de norm van het Rijk voor 2020. 

Ook aan de doelstelling om driekwart van al het afval gescheiden in te zamelen, voldoen nog maar weinig gemeenten. In totaal scoren slechts 28 gemeenten hoger dan 75 procent. 

Financiële prikkel

Volgens het CBS doen gemeenten die vervuilers laten betalen het beter. Die gemeenten werken met het zogenaamde Diftarsysteem. Inwoners betalen voor de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Wie weinig afval heeft en goed scheidt, ziet dat terug in de portemonnee. En op haar beurt ziet de gemeente dat terug in de hoeveelheid aangeboden afval. Die is aanzienlijk lager dan gemiddeld.

Ook gemeenten die de inzameling van huishoudelijk restafval ontmoedigen doen het beter. Zij legen grijze containers bijvoorbeeld maar eens in de vier weken en bieden als alternatief het ophalen van gescheiden afval, zoals plastic verpakkingen, drankenkartons en blik.

Topnieuws