Gezin

Kinderopvangtoeslag omhoog: honderden euro's extra voor ouders

27 mei 2016 08:50 Aangepast: 27 mei 2016 11:14
Archieffoto Beeld © ANP

Ouders met kinderen in de kinderopvang gaan er volgend jaar honderden euro's op vooruit. De kinderopvangtoeslag gaat flink omhoog. Vandaag besluit de ministerraad daarover.

Een gezin met een gezamenlijk inkomen van 50.000 euro met kinderen op de dagopvang, gaat er 179 euro op vooruit. Gaan de kinderen naar de buitenschoolse opvang, dan levert dat volgend jaar een voordeel op van 359 euro op. 

Alle ouders krijgen meer

Alleenstaande ouders met een minimumloon en gezinnen met veel geld gaan er het meest op vooruit. Gezinnen met een inkomen van 120.000 euro met kinderen op de dagopvang, krijgen er 944 euro bij. Met kinderen op de buitenschoolse opvang is het 668 euro.

De exacte bedragen verschillen en hangen af van het salaris van de ouders en de kosten van de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Zeker is dat alle ouders er op vooruit gaan. Lage inkomens gaan er in euro's minder op vooruit omdat ze nu al een groot deel van de kinderopvangkosten vergoed krijgen. 

Hoger maximumuurtarief

Ook het maximumuurtarief van 6,84 euro gaat omhoog naar 7,18 euro. De overheid baseert de toeslag op dat uurtarief. Zit een kinderopvang daar met de uurprijs boven dan is dat volledig voor rekening van de ouders zelf. 

Door eerdere bezuinigen liep het gebruik van de kinderopvang terug. Daarom is in het Belastingplan 2016 200 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor kinderopvang. Dit jaar ging de kinderopvangtoeslag ook al fors omhoog. 

Reken uit:
Zoveel kinderopvangtoeslag krijg jij extra in 2017

`