Economie

Kabinet verlaagt AOW met 25 euro per maand

De AOW zal in 2015 voor alle ruim 3 miljoen gepensioneerden flink worden verlaagd. De zogenoemde MKOB, Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen, zal namelijk worden afgeschaft. Het kabinet bespaart hiermee 750 miljoen euro per jaar.

29 augustus 2013 19:26