Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

17 juli 2017 17:09

Hoe Giel Beelen jarenlang ongestoord kon bijverdienen

Presentator Giel Beelen heeft zeven jaar lang ongemerkt kunnen bijverdienen bij de NPO. Dat valt af te leiden uit documenten die de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs Cultuur en Wetenschap hebben vrijgegeven na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Beelen verdiende met zijn hoofdfunctie als presentator bij BNN/Vara 440.000 euro per jaar. Daarnaast glipte hij met zijn NPO-bijbaan ​die hij er ook op nahield door de mazen van verschillende wetten. Daarmee verdiende hij volgens De Telegraaf in 2015 in een jaar 125.000 euro bij.

Hij was bij de NPO geen topfunctionaris en ook geen presentator. Hierdoor waren verschillende wettelijke salarisnormen en publicatie-eisen die gelden voor mensen die werken voor overheidsdiensten niet op Beelen van toepassing.

Antwoorden ingefluisterd

Beelen kluste bovendien bij via een opdrachtovereenkomst. Ook hierdoor kwam hij niet voor in aan het ministerie van Binnenlandse Zaken verstrekte overzichten en in het jaarverslag van de NPO. Nadat de bijbaan van Beelen door de Telegraaf onthuld werd, maakte de NPO bekend Beelen niet langer in te zullen huren.

De documenten die BZK en OCW nu hebben vrijgegeven, laten zien hoe de NPO geprobeerd heeft het ministerie van OCW antwoorden in te fluisteren op Kamervragen. Zo mailt het onder meer hoe alle inkomsten van Beelen boven de norm voor topsalarissen voor de publieke omroep, de zogenoemde BPPO-norm, niet uit belastinggeld worden betaald maar uit verenigingsgeld. En hoe het aantal presentatoren met topsalarissen de laatste jaren is afgenomen.

'Hoogst onwenselijk'

Het blijkt aan dovemansoren gericht. Staatssecretaris Dekker neemt niets van het verweer van de NPO over en noemt een salaris boven 178.000 euro 'los van de vraag of dit alles binnen de geldende wettelijke kaders past hoogst onwenselijk'. Het leidt er uiteindelijk toe dat de NPO bekendmaakt zich voor nieuwe presentatoren te zullen houden aan het door OCW gewenste salarisplafond.

Als Beelen over een periode van zeven jaar ieder jaar 125.000 euro zou hebben verdiend komt dat neer op dik 8 ton. De NPO wil 'omwille van de privacy van personen geen uitspraken doen over bedragen en individuen', maar noemt de 'betaalde vergoeding voor advisering op het gebied van muziekbeleid, marketing, internet en dj-talent substantieel lager dan de berekende 800.000 euro'.

Topnieuws