René Tissen

Het eindspel nadert zijn einde

19 september 2013 17:26

Kan het nog goed komen? Het draait om schuld. Wie een oplossing voor het schuldenprobleem heeft, die heeft de toekomst.

Er wordt door de centrale banken van deze wereld al jaren een gevaarlijk spel met geld gespeeld als gevolg van hun simplistische, maar levensgevaarlijke opvatting dat het bijdrukken en bij blijven drukken van enorme hoeveelheden geld uiteindelijk tot stabilisering van het failliete financiële systeem leidt, lees: tot de redding van de banken die vervolgens hun oude manier van doen weer oppakken, hier en daar bijgestuurd door een beetje wet-en regelgeving, maar zonder de juiste hervormingen van deze sector. Banken moeten terug naar af.

Centrale banken spelen met vuur en de verschroeiende effecten daarvan beginnen wereldwijd merkbaar te worden. In Amerika heeft het beleid van kwantitatieve verruiming niets gedaan om de reële economie weer op de been te helpen. De kloof tussen Wall Street en Mainstreet is momenteel groter dan ooit. Men beweert het tegenovergestelde, maar ‘men’ zit er naast.

Iedereen wil van de dollar af
Internationaal gezien verliest de dollar pijlsnel aan geloofwaardigheid. Tijdens de grote depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw wilde iedereen de dollar als wereld reservemunt, nu wil iedereen er vanaf. Door het beleid van centrale banken zijn complete economieën geruïneerd. India en Brazilië liggen volledig op de knieën. De geldoorlog met de VS slaat momenteel overal om in handelsoorlogen,

Centrale banken hebben de markt voor staatsobligaties volledig onderuit gehaald. Door de overheidsbemoeienis van centrale banken dreigt zelfs de vrije markteconomie van het westen ten onder te gaan. Wat is nog een vrije markt? Wat stelt het principe van marktwerking nog voor? Op rentetarieven kan geen peil meer worden getrokken, niet alleen vanwege ordinair gesjoemel (libor, Euribor) maar vanwege het stuurloze gedrag van Centrale banken. Met geld smijten kan iedereen. Maar het blijkt niet op de goede plek terecht te komen.

Schieten met scherp
Steeds duidelijker blijkt dat centrale banken zichzelf in beide voeten hebben geschoten. Voortzetten van het beleid van geldverruiming kan niet langer. Want dan blazen deze banken zichzelf op. Stopzetten van het beleid kan ook niet, want dan blazen centrale banken de economie van hun thuisland op. Een duivelse spiraal is ontstaan. Zie daar maar eens uit te komen.

Het vreselijke beleid van centrale banken zal fel bekritiseerd worden zodra de verwoestende werking ervan burgers bereikt, via hoge inflatie en dus de vernietiging van de wereldwijde middenklasse. Dat proces is overal in volle gang en versnelt zich momenteel dramatisch. Zet deze trend door, dan wordt het oorlog, tussen banken en  burgers.

De genadeklap
Geen wonder dat velen vrezen voor een nieuwe financiële crisis met dit keer een nog vernietigender werking dan na de val van Lehman Brothers, vijf jaar geleden. Geen wonder dat de roep naar een nieuwe goudstandaard overal groeiende is. Maar helaas is ook de goudmarkt stuk gespeculeerd, net zoals -en in dezelfde omvang- de geldmarkt.

Vaststaat dat door het onverantwoord bijdrukken van geld niemand nog zicht heeft op dat geld, laat staan er controle over heeft. Toegegeven, de banken zijn er door gered, maar hooguit cosmetisch. Ben Bernanke van de Federal Reserve treedt nu af, dankzij de voorzienige blik die hij heeft. Als geen ander weet hij dat het spel uit is. Hij heeft gegokt en verloren en dat weten ook de centrale banken die hem in zijn beleid gevolgd zijn. Alleen de Duitse Bundesbank blijft tegenspartelen, maar staat aan de zijlijn.

Het IMF als redder?
De roep om afschaffing van de centrale banken is groeiende, maar zal niet werken, tenzij het IMF de taak van centrale banken overneemt en een nieuwe wereldreservemunt introduceert. Dat kan werken. Maar helaas is ook het IMF niet meer de onafhankelijke instantie die het ooit was. Er wordt ten aanzien van het IMF aan heel wat politieke touwtjes getroffen. Uit eigen belang.

Wie zonder schulden is
Kan het nog goed komen? Vooral als iemand weet hoe? Ik heb deze persoon of instantie nog niet kunnen ontdekken. Misschien de Australische schuldeconoom Steve Keen. Want om schuld draait het. Wie een oplossing voor het schuldenprobleem heeft, die heeft de toekomst.