René Tissen

'Van een slechte economie naar een echte economie'

06 mei 2014 13:05

Ondanks aanhoudende officiële berichten dat het met de Nederlandse economie weer beter gaat merken de meeste burgers juist het tegenovergestelde. Het gaat in werkelijkheid eerder de verkeerde kant op dan de goede.

Het gaat de verkeerde kant op, in ieder geval vanuit het perspectief van gewone burgers die nog dagelijks geconfronteerd worden met een schreeuwend gebrek aan werk, met enorme inkomensdruk, met gestaag afnemend bezit en met opdrogende reserves.

Maar over welke economie hebben we het nu eigenlijk? In toenemende mate is sprake van een tweedeling tussen de officiële economie en de burgereconomie. De economie van de instituties ( banken, bedrijven en bureaucraten) is voorlopig met veel geld gered. De economie van het individu (wonen, werken en winkelen) zit vanwege geldgebrek nog steeds aan de grond en zakt zelfs steeds verder weg. Er moet dringend hervormd worden ten gunste -en dus niet ten laste- van burgers.

Het is echter een misverstand om te denken dat burgers alleen met gratis of goedkoop geld gered kunnen worden, vergelijkbaar met de redding van banken, bedrijven en zelfs complete lidstaten. Een tijdelijke geldinjectie kan helpen om de consumptie weer op gang te brengen, maar er moet meer gebeuren om mensen de controle terug te geven over hun eigen leven en werken. De economie moet weer in handen van mensen komen.

Realiseer de economie van het individu

Ik pleit voor het realiseren van een volledig andere economie waarin door iedereen, in plaats van slechts enkelingen, het heft in eigen hand kan worden genomen. Een dergelijk economie ontstaat per direct wanneer er een wettelijk verbod komt voor organisaties om werknemers in dienst te hebben, in ruil voor het ondernemerschap van en voor iedereen. Er moeten in Nederland tenminste net zoveel ondernemingen ontstaan als er inwoners zijn. Huishoudens moeten bedrijven worden met de besloten vennootschap ‘Ik’ als de gewoonste zaak van de wereld.

Als er geen werknemers meer mogen zijn, wordt iedereen vanzelf ondernemer. De staat kan helpen met een vast basisinkomen per maand, vergelijkbaar met de kinderbijslag voor jongeren en/of de bijstand voor anderen, gecombineerd met een sterk vereenvoudigd belastingregime. Van oudsher houden veel burgers een huishoudboekje bij. In de toekomst wordt dat een eigen balans van bezittingen en schulden en een verlies-en winstrekening per individu/huishouden.

Natuurlijk moeten burgers over een markt beschikken waarop zij actief kunnen en willen zijn. Ten eerste is dat de bestaande markt in Nederland die vanwege het verbod op het werknemerschap volledig opengebroken wordt en waarop iedereen individueel kan meedingen. Zo ontstaat een natuurlijke herverdeling van arbeid op basis van al dan niet gereguleerde prijs-prestatie criteria.

Mensen zijn de markt

Ten tweede ontstaat een eigen markt van mensen, bijvoorbeeld in het kader van de beschikbaarstelling van persoonsgegevens voor commercieel gebruik door adverteerders en andere partijen die informatie willen gebruiken over wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij denken. Ik pleit er voor om het eigendomsrecht van onze persoonsgegevens bij de BV ‘Ik’ te leggen en een royalty systeem in te voeren voor het gebruik ervan. Alleen de staat krijgt vrijstelling voor eigen gebruik. Want de staat betaalt al een basis inkomen.

Ten derde is er de digitale markt die momenteel explosief groeit. Burgers moeten massaal opgeleid worden in het digitale ondernemerschap, omdat niet iedereen de gave heeft om met technologie om te gaan zoals de meeste jongeren dat van nature doen. Ik pleit er voor dat burgers simpele webtools gratis ter beschikking krijgen in het kader van digitaal ondernemerschap, bijvoorbeeld voor website ontwerp, web beheer en –management, en dergelijke.

De macht van de grote aantallen

De kern is dat onze economie op korte termijn en volledig in handen van burgers en technologie moet komen te liggen. Alleen op deze wijze kunnen we van een blijvend slechte economie, een échte economie maken.