René Tissen

Nederland terug naar de gouden standaard

27 oktober 2014 09:33

Het voor 30 november aanstaande in Zwitserland aangekondigde burger referendum met als motto ‘red ons goud’, kan heel gemakkelijk het spectaculaire begin vormen van het zo begeerde herstel van vertrouwen van gewone mensen in hun economie.

 

Licht aan het einde van de tunnel
Het voor 30 november aanstaande in Zwitserland aangekondigde burger referendum met als motto ‘red ons goud’, kan heel gemakkelijk het spectaculaire begin vormen van het zo begeerde herstel van vertrouwen van gewone mensen in hun economie. Zelfs de wereldeconomie kan er weer vaste grond onder de voeten door krijgen.

Als de Zwitsers voor het motto stemmen dan mag de Zwitserse Nationale Bank niet langer fysiek goud verkopen en moet het zelfs zoveel goud kopen dat er weer een geloofwaardige relatie ontstaat tussen de hoeveelheid goud die het land in bezit heeft en de kracht van de eigen munt. Al het goud dat Zwitserland bezit (zo’n 1040 ton, Amerika zo’n 8100 ton) en koopt, moet op eigen bodem opgeslagen worden. Belenen aan het buitenland wordt strikt verboden.

Zwitserland verdient bewondering
Het voornemen van Zwitserland houdt gelijke tred met dat van China ( 1054 ton), maar wordt in tegenstelling tot China in het openbaar voorgelegd aan de bevolking, simpelweg omdat het om de welvaart van de bevolking en volgende generaties gaat. Als het allemaal door gaat kan het referendum als een triomf van de democratie en de burgereconomie worden beschouwd. Ik roep de Nederlandse regering graag op om in lijn met Zwitserland ook Nederland terug te brengen in de stal van de gouden standaard. Als dat niet anders kan dan via de uittreding van Nederland uit de Eurozone, dan moet dat maar.

Liever nog zie ik Europa als geheel de gouden standaard omhelzen, want dat biedt de lidstaten de mogelijkheid om economisch orde op zaken te stellen, vooral waar het gaat om de rol van de ECB. Helaas heeft deze bank er onder leiding van de Italiaan Draghi zo’n ongekende monetaire puinhoop van gemaakt, ten gunste van Frankrijk en de zuidelijke lidstaten, dat van enig professioneel gezag van deze bank niet langer kan worden gesproken. Europa is stuurloos als het om geld gaat.

Heeft Nederland nog voldoende in te brengen
Klaas Knot van De Nederlandsche Bank waarschuwde onlangs de Nederlandse bevolking voor het ontstaan van financiële en economische zeepbellen, maar vergat daarbij te zeggen dat DNB zelf mede verantwoordelijk is voor het ontstaan en voortbestaan van deze zeepbellen, inclusief de zeepbel - ik kan het niet anders zeggen - die DNB zelf is geworden. Nederland heeft geen enkele invloed in Europa als het gaat om monetair beleid en daarmee hebben wij ons vermogen om de eigen economie in de goede richting te sturen vrijwel ongemerkt afgestaan. Met betrekking tot geld zijn wij aan de goden overgeleverd.

Het Zwitserse voorstel is helder, krachtig en voor iedereen gemakkelijk te begrijpen. Alleen al daardoor zal de economie van Zwitserland groeien. Ik verwacht dat de landen die de gouden standaard (opnieuw) invoeren de toekomstige winnaars zullen  zijn als het gaat om het realiseren van een duurzame economie, in de zin van echte welvaart van de bevolking. Zwitserland en China snappen dat het in de economie om ‘first mover advantage’ gaat.

De prijs weerspiegelt de waarde
Ongetwijfeld zal de goudprijs door het Zwitserse referendum stijgen, mogelijk zelfs tot het niveau waarop het particuliere bezit aan baar goud verboden wordt. Dan volgt confiscatie en dat is slecht voor de economie. Maar zover is het nog lang niet. Vele landen vullen geleidelijk (en voor het publiek onzichtbaar) hun goudvoorraden aan. Van explosieve stijging van de prijzen is echter geen sprake. Dat biedt de mogelijkheid aan centrale banken om hun gezag te herstellen. Er is nog voldoende ruimte.

De teerling is geworpen. Goud vormt hét middel bij uitstek om de economie te hervormen op een niet agressieve wijze. Goud bevordert de vrede en niet de oorlog omdat burgers beter zicht krijgen op waar ze het economisch allemaal voor doen, namelijk voor hen zelf en hun kinderen. De gouden standaard verdient op voorhand de Nobelprijs voor de Vrede.