Geld en Werk

DNB somber over levensverzekeraars

14 april 2015 13:01 Aangepast: 08 september 2015 13:10

De Nederlandsche Bank maakt zich echt zorgen over de Nederlandse levensverzekeraars. De lage rente hakt erin.

Dat blijkt uit het Overzicht Financiële Stabiliteit van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Meer nog dan banken en pensioenfondsen worden levensverzekeraars geraakt door de fors gedaalde rente die wordt veroorzaakt door het extreem ruime monetaire beleid. Levensverzekeraars hebben relatief veel langlopende verplichtingen.

ZIE OOK: DNB: rust op markten geeft vertekend beeld

Pensioenfondsen kunnen het probleem van de lage rente nog deels opvangen doordat zij jaarlijks premie ontvangen, ze kunnen afzien van indexatie voor inflatie en eventueel kunnen ze zelfs korten op de pensioenuitkeringen. Levensverzekeraars hebben vaak een bepaald rendement gegarandeerd. Met de huidige lage rentes liggen de afgesproken rendementen die levensverzekeraars moeten vergoeden veelal onder het rendement dat zij krijgen op obligaties. Verzekeraars kampen daarbovenop nog eens met het probleem dat er (veel) minder vraag is naar levensverzekeringen. Dat komt in niet geringe mate door de problemen met onder meer woekerpolissen.

Markt nu slechter dan bij stresstest
Afgelopen jaar heeft DNB levensverzekeraars op de pijnbank van een stresstest gelegd. De Nederlandse verzekeraars werden in het lagerentescenario flink geraakt. Het eigen vermogen van de verzekeraars daalde gemiddeld tien procent. Inmiddels is de rente echter gedaald tot fors onder het hypothetische zwaarweerscenario waar in de stresstest mee werd gerekend. Dat betekent dus dat verzekeraars er in de tussentijd nog slechter zijn komen voor te staan. De uitkomst van de stresstest van vorig jaar laat zien, aldus DNB, dat de solvabiliteit van sommige verzekeraars bij de huidige rentestand zwak is, zeker op basis van de nieuwe Solvency-2 toezichtregels. Die nieuwe regels, die vanaf 2016 gaan gelden, zijn strenger dan de huidige.

Herbezinning
De Nederlandsche Bank geeft aan dat het tegen de sector haar zorgen over de houdbaarheid van bedrijfsmodellen heeft geuit. In het kader van de 'herbezinning' moeten levensverzekeraars de kosten drukken en terughoudend zijn met het uitkeren van dividend.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore