Ga naar de inhoud
Geld en Werk

Bestaan er straks nog levensverzekeraars?

Verzekeraars krijgen steeds minder premies binnen en in Duitsland gooit weer een levensverzekeraar de handdoek in de ring. Krijgen we dat in Nederland ook, wie sluit er nog een levensverzekering af?

In Duitsland stopt de op vier na grootste maatschappij, Ergo geheten. Eerder trokken grote concerns als Zurich en Generali zich al terug uit Duitsland. In Nederland wil Goudse verzekeringen stoppen met levensverzekeringen.

In Nederland hadden aan het begin van deze eeuw nog vele consumenten een levensverzekering. De laatste jaren gaan de zaken echter veel slechter. Er is sprake van een grote verschuiving naar banksparen en collectieve pensioenen. ''De Nederlandse markt loopt een aantal jaren voor op die in Duitsland'', zegt een woorvoerder van NN.

Bij Aegon daalden sinds 2008 de verkopen van nieuwe levensverzekeringen met tweederde. Daar stond een groei bij pensioenen tegenover. Bij NN is er sprake een verschuiving van levensverzekeringen naar banksparen. ''De rol van levensverzekeringen wordt langzamerhand door banksparen overgenomen'', aldus de woordvoerder. Toch verwacht hij niet dat er op afzienbare termijn zal worden gestopt met de verkoop van levensverzekeringen. 

Banksparen, woekerpolissen en lage rente
Verzekeraars moeten door strengere eisen meer kapitaal aanhouden. Dat heeft banksparen aantrekkelijker gemaakt. Verder heeft de onrust rond zogeheten woekerpolissen consumenten afgeschrikt.

Levensverzekeraars zelf kampen met het probleem dat ze ooit rendementen hebben beloofd die ze nu eenvoudigweg niet meer kunnen halen. Als je afspreekt dat een klant jarenlang 4 procent krijgt, terwijl het rendement op een staatslening nu nog maar 0,9 procent is, dan wordt er flink toegelegd op die klanten. Het opkoopbeleid van de ECB hakt er dus flink in.

Consumenten doen nog wel aan vermogensopbouw, maar dan via banksparen. Ook verzekeraars hebben hiertoe banken opgericht. Bouwsparen (voor een eigen huis), of sparen voor de studie van kinderen gebeurt nu op die manier.

Zorgen De Nederlandsche Bank over levensverzekeraars
Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) luidde medio april zo'n beetje de noodklok voor levensverzekeraars. In het Overzicht Financiële Stabiliteit bleek dat DNB zich echt zorgen maakt. Meer nog dan banken en pensioenfondsen worden levensverzekeraars geraakt door de fors gedaalde rente die wordt veroorzaakt door het extreem ruime monetaire beleid. Levensverzekeraars hebben immers relatief veel langlopende verplichtingen.

Verzekeraars zijn dit voorjaar door DNB op de pijnbank van de stresstest gelegd, maar op het moment dat de uitkomsten werden bekend gemaakt, waren de omstandigheden verder verslechterd. Verzekeraars stonden er dus nog slechter voor dan uit de stresstest bleek.  

Ook het Verbond van Verzekeraars is terughoudend. In een 'position paper', getiteld Toekomst voor Verzekeraars, constateert de branche-organisatie dat de sector levensverzekeringen onder druk staat.

Krimp
Verzekeraars bestaan nog altijd, maar zij richten zich uit noodzaak al langere tijd meer op pensioenen en banksparen. Niettemin stellen zij zich in op krimpende volumes, zoals het Verbond van Verzekeraars zegt. ASR halveert het aantal werknemers bij levensverzekeringen.

''De markt voor levensverzekeringen is nu op zoek naar balans'', volgens een financieel specialist, ''maar de tijd heeft de markt voor levensverzekeringen zoals die was ingehaald. Levensverzekeringsmaatschappijen hebben het zwaar te verduren, zeker die alleen beleggingsproducten hadden." Die markt komt absoluut niet meer terug, verwacht hij.