Ga naar de inhoud
Geld en Werk

Ministerie had documenten foute aanbesteding Prorail

Beeld © ANP

Prorail deelde al een aantal keer documenten met het ministerie waarin te lezen was dat het bedrijf tegen de regels in onderhoudscontracten voor het spoor verlengde. Eerder werd gesteld dat het ministerie daar niet van op de hoogte was. Staatssecretaris Mansveld verweert zich door te zeggen dat Prorail het besluit niet duidelijk genoeg vermeldde.

In juni werd in een onderzoeksrapport naar buiten gebracht dat Prorail ​spooronderhoudscontracten verlengde, buiten medeweten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om. Uit een brief die de staatssecretaris vandaag aan de Kamer stuurde, blijkt nu dat Prorail die info wel deelde, meerdere keren zelfs. Op het ministerie lijken de documenten niet goed gelezen te zijn, want Mansveld verweert zich nu door te zeggen dat Prorail er niet expliciet bij vermeldde dat het om een nieuw besluit ging waarbij werd afgeweken van bestaande afspraken.

Het gaat om de rel rond de aanbesteding van zogenoemde 'prestatiegerichte onderhoudscontracten' voor het spoor in vier regio's. Verstoringen in die regio's, bijvoorbeeld sein- of wisselstoringen of gebroken bovenleidingen, worden gerepareerd door vaste aannemers. De contracten hiervoor werden in augustus 2014 gegund aan Asset Rail, Strukton Rail, BAM en Volker Rail, voor 3,5 jaar. ProRail zou de aanbestedingswet en mededingingswet hebben overtreden door de vier aannemers die het onderhoud al uitvoerden opnieuw voor tien jaar in te huren. Andere concurrerende aannemers werden zo buitenspel gezet en kregen geen kans om de contracten in de wacht te slepen.

Actief informeren
De kwestie kwam eind juni aan het licht na een onderzoek van accountantsbureau PwCMansveld beschouwt het als "een op zichzelf staande gebeurtenis en als een eenmalig incident''. Een onderzoek naar de cultuur en het naleven van wet- en regelgeving - zoals bij de NS gebeurt na sjoemelen bij een aanbesteding in Limburg - is volgens haar niet nodig. Ze gaat er wel over in gesprek met de leiding van ProRail, maar acht de maatregelen die de directie heeft en gaat nemen voldoende.

Het ministerie had wel beter werk kunnen leveren, geeft Mansveld vandaag toe. "Achteraf gezien was het wenselijk geweest als het ministerie de langere looptijd uit de documenten van ProRail had afgeleid.'' Dit ontslaat ProRail er volgens haar echter niet van om het ministerie actief te informeren over belangrijke ontwikkelingen.

ProRail heeft een betere informatievoorziening toegezegd. De spooronderhoudsbedrijven hebben laten weten in te stemmen met ontbinding van de verlengde contracten.