Ga naar de inhoud
Klimaattop Parijs

Financiële instellingen richten 'klimaatmeetlat' op

Beeld © ANP

Elf Nederandse financiële instellingen hebben een platform opgezet waarop ze samen gaan werken aan methoden om de klimaatimpact van hun investeringen te meten.

Het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) wil ervoor zorgen dat financiële instellingen hun negatieve footprint op dezelfde manier in kaart kunnen brengen. Elf partijen hebben zich erbij aangesloten, waaronder grote namen als ABN AMRO, PGGM en Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek.

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiële instellingen dragen indirect bij aan de uitstoot van broeikasgassen omdat ze geld investeren in elektriciteitscentrales, industrie en de transportsector. Bijvoorbeeld door het verlenen van krediet. Door geld te steken in duurzame energie en energiebesparing, of door als aandeelhouder of financier bedrijven te dwingen te verduurzamen, kunnen ze een positieve bijdrage leveren. Zowel de banken als de pensioenfondsen voeren hier sinds kort een actiever beleid op.

Internationale standaard
De deelnemers van PCAF willen dat het meten van de negatieve footprint van financiële instellingen overal hetzelfde wordt gedaan. Ze gebruiken daarvoor meetmethoden uit het internationale protocol van het World Resources Institute (WRI) en het World Business Council on Sustainable Development (WBCSD), die gezien worden als de internationale standaard voor het meten van uitstoot van broeikasgassen. Deze 'meetlat' moet het voor bedrijven duidelijker maken in hoeverre ze bijdragen aan klimaatverandering, en ze helpen nieuwe doelen op te stellen.

“Het effect van investeringen en financieringen op het klimaat staat volop in de belangstelling. De kernvraag is hoe je die impact meet”, zegt Piet Sprengers, voorzitter van het platform. “Verschillende financiële instellingen proberen die vraag in PCAF te beantwoorden. Het is een complexe opdracht. Maar voor financiële instellingen is dit de sleutel om hun strategie voor de oplossing van het klimaatprobleem te bepalen.”

Onderhandelaars Parijs
Het platform maakte hun plannen bekend tijdens een bijeenkomst met staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu, vlak voor zij vertrok naar de VN-klimaattop in Parijs. Naast het platform werd ook de Dutch Carbon Pledge gepresenteerd, waarin de financials onderhandelaars bij de klimaatconferentie in Parijs oproepen om in hun onderhandelingen rekening te houden met de rol die beleggers en financiële instellingen kunnen spelen bij het behalen van klimaatdoelstellingen. 

Meer lezen over klimaatverandering en de VN-top in Parijs? Lees de RTL Z-story Klimaattop: hoe groen wordt onze toekomst?