Ga naar de inhoud
Klimaattop: hoe groen wordt onze toekomst?

Kopstukken over de klimaattop: Urgenda-advocaat Roger Cox

In de zomer van dit jaar deed de Nederlandse rechter een historische uitspraak; hij oordeelde dat Nederland meer moet doen om klimaatverandering te bestrijden. De advocaat achter die rechtszaak is Roger Cox.

Kopstukken over de klimaattop: Urgenda-advocaat Roger Cox

10:08

"Het is het eerste vonnis in de wereld waarin een nationale staat veroordeeld is door de rechter voor een beter klimaatbeleid. De uitspraak is de hele wereld over gegaan," legt hij uit in de interviewserie van RTL Z over de klimaattop in Parijs. 

Urgenda, de organisatie die zich bezighoudt met duurzaamheid en innovatie, wilde dat de Nederlandse overheid de uitstoot van broeikasgassen in 2020 terugbracht met 40 procent ten opzichte van 1990. De rechter oordeelde dat dit minimaal 25 procent moet zijn.

Weinig vertrouwen in de politiek
Het doel van Europa: een afname van 20 procent in 2020, is onvoldoende, zegt Cox. "De aarde is inmiddels met 0,8 procent opgewarmd. Dat heeft nu al grote effecten, bijvoorbeeld in Syrië, Boeren zijn naar de steden getrokken na jarenlange droogte. Daar komen ze in armoede terecht en dat wordt vervolgens een broeinest voor opstand."

Hij denkt dat gerechtelijke interventie de enige mogelijkheid is om ons te beschermen tegen klimaatverandering. "Op dit punt is er weinig aanleiding om die hoop te koesteren. 23 jaar lang heeft de politiek de kans gehad om te doen wat nodig is, maar het probleem is er tot op heden alleen maar groter op geworden. De feiten laten zien dat de politiek niet in staat is om voldoende maatregelen te treffen om ons onder die twee graden opwarming te houden."

RTL Z verslaggever Frederieke Hegger blikt deze week vooruit op de klimaattop in Parijs, in interviews met onder meer Prinses Laurentien van Oranje en Urgenda-advocaat Roger Cox. Woensdag 25 november om 9.40 en 12.40 uur interviewt ze econoom Mathijs Bouman.