Ga naar de inhoud
Geld en Werk

Effect crisis: harder werken, minder verdienen

Het kabinet wil bouwbedrijven tijdens de coronacrisis aan het werk houden Beeld © ANP

Hoewel Nederlanders sinds het uitbreken van de crisis harder zijn gaan werken, is dat niet direct terug te zien in het salaris. "De welvaartskoek gaat steeds meer naar aandeelhouders", zegt RTL Z-beurscommentator Hans de Geus.

Het gevolg daarvan is overcapaciteit, vertelt De Geus. Want hoewel de arbeidsproductiviteit omhoog ging, verdienden werkenden relatief gezien minder sinds 2008, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij hebben dus ook minder te besteden om de producten te kopen die gemaakt worden. Het gevolg daarvan is dat landen constant in een recessie dreigen te raken, waardoor centrale banken steeds maar weer de rente moeten verlagen. 

De gestegen productiviteit was decennialang de belangrijkste motor van de economische groei. Terwijl de economie bleef groeien, werden er minder uren gewerkt. Dit werd mogelijk gemaakt door beter geschoold personeel, automatisering en efficiëntere productieprocessen.

Een en ander heeft te maken met de hoge werkloosheid en het toenemende aantal flexwerkers en zelfstandigen. Daardoor hebben mensen die werken vaak weinig te eisen en ontbreekt bij werkgevers de prikkel om hun salaris op te schroeven.

Arbeidsproductiviteit
Aan het begin van de crisis kende de productiviteit een incidentele dip, constateert het statistiekbureau. Bedrijven hadden in 2009 opeens minder werk, maar velen van hen wilden of konden geen mensen ontslaan. Ze waren bang dat ze dan onvoldoende personeel over zouden houden voor wanneer de economie zou aantrekken.

Na 2009 steeg de arbeidsproductiviteit ongeveer een procent per jaar. Dat is wel iets minder dan de jaren voor de crisis. Hoewel werknemers een inflatiecorrectie ontvingen, zijn ze wel elk jaar ongeveer 0,1 procent minder gaan verdienen.

Er lijkt zich inmiddels weer een kentering af te tekenen. Vorig jaar is de reële beloning per werknemer weer een stuk aangetrokken, maar deze zit nog wel onder het niveau van 2008. Het CBS wijst erop dat het met het oog op de vergrijzing belangrijk is dat de arbeidsproductiviteit ook in de toekomst blijft toenemen. Dan kan de economie ook komende jaren groei laten zien.