Ga naar de inhoud
Geld en Werk

Jouw allerhoogste baas krijgt (bruto) zo'n 6 keer meer dan jij

Beeld © ANP

Topverdieners van de duizend grootste bedrijven van Nederland, verdienen bruto gemiddeld zes keer meer dan een doorsnee werknemer, blijkt uit cijfers van het CBS.

Het statistiekbureau onderzocht het inkomen van de vijf topverdieners van de 1000 grootste Nederlandse bedrijven. Gemiddeld verdienden zij 234.000 euro bruto per jaar. Het modale salaris in Nederland was in 2014 zo'n 33.000 euro. Voltijders verdienden gemiddeld 48.000 euro.

Het verschil is afgelopen jaren steeds groter geworden. Tussen 2010 en 2014 steeg het jaarsalaris van de topverdieners met 14 procent. Andere werknemers zagen hun loonstrookje ook wel iets stijgen, maar niet genoeg om het verschil bij te benen. In 2010 moest een gemiddelde werknemer nog 5,5 jaar langer werken voor hetzelfde bruto jaarsalaris van de baas. In 2014 liep dit op naar 5,8 jaar.

Opmerkelijk is wel dat de loonkloof bij de honderd grootste bedrijven juist kleiner is geworden. Die daalde tussen 2010 en 2014 van 10,6 naar 8,7 procent. Het gemiddelde jaarsalaris van de vijfhonderd topverdieners daalde met 18 procent in die periode, terwijl het gemiddelde cao-loon in totaal met vijf procent steeg. 

Grootste verschil in financiële sector
In de financiële sector is het verschil het grootst: gemiddeld verdient de boardroom 11,7 keer meer dan de gewone werknemers. Het verschil is tegelijkertijd wel het meest gedaald in vergelijking met de andere sectoren. In 2010 verdienden topmannen in deze branche nog 15,7 keer meer dan hun medewerkers.

Ook in de informatie, communicatie en zakelijke dienstverlening is het verschil groot. De kloof is het kleinst in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur. Dat komt door de Wet normering topinkomens, die grenzen stelt aan de hoogte van de beloning.

Meer dan 150.000 topverdieners
In totaal zijn er 165.000 werknemers in Nederland die meer dan 100.000 per jaar ontvangen, dat is 2,1 procent van alle banen van werknemers. Overigens is het aantal medewerkers dat meer dan een miljoen per jaar krijgt klein: 400 medewerkers verdienen een miljoen of meer per jaar.

In de delfstoffenwinning zijn de meeste grootverdieners: bijna een kwart van de werknemers verdient minstens een ton per jaar. In de financiële dienstverlening is dat één op de tien.

Groot verschil bruto netto
Werknemers krijgen niet het hele bedrag op hun rekening gestort: het verschil tussen bruto en netto is redelijk groot. Uit een berekening van het CBS blijkt dat het verschil in 2012 na belastingen en sociale regelingen werd teruggebracht van een factor 12 naar een factor 2,5 als de hoogste en laagste inkomens met elkaar vergeleken worden.