Ga naar de inhoud
Geld en Werk

It's a men's world: in 2020 is nog geen kwart van de hoogleraren vrouw

Nederland en vrouwen in topfuncties: het gaat nog niet zo lekker. Ook bij universiteiten houdt het niet over. De onderwijsinstellingen hebben hun streefcijfers ingediend en in 2020 is het percentage vrouwen onder hoogleraren nog geen 25 procent.

Dat meldt de vakbond voor de wetenschap, de VAWO. Universiteiten hebben aan minister Bussemaker aangegeven hoeveel vrouwelijke hoogleraren ze in 2020 verwachten te hebben. In de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren wordt, in lijn met de EU, gestreefd naar 30 procent. In 2014 was het gemiddelde percentage vrouwelijke hoogleraren op universiteiten nog 16,5 procent. In 2020 zal, wanneer de streefcijfers gehaald worden, dit percentage uitkomen op 24 procent.

Grote verschillen
De ene onderwijsinstelling is een stuk ambitieuzer dan de ander. Sommige universiteiten vinden enkele procenten al genoeg. Het percentage vrouwen op de Radboud Universiteit is bijvoorbeeld 23,1 en het streven is 25 procent. Andere universiteiten willen een stuk harder gaan rennen: Tilburg University zit nu op een percentage van 13,6 procent vrouwelijke hoogleraren en gaat voor 25 procent in 2020. De Technische Universiteit Eindhoven is ook ambitieus en wil van 8,6 naar 20 procent. De Open Universiteit zit al aan de hoge kant, 26,1 procent, en gaat voor 35. 

VAWO-directeur Pechler hoopt dat het percentage vrouwelijke hoogleraren de komende jaren omhoog zal gaan. "Uiteraard heeft het tijd nodig gezien de zittende leerstoelhouders. Maar als universiteiten puur selecteren op capaciteit en kwaliteit, kan het niet anders dat in de toekomst de verdeling tussen mannen en vrouwen grofweg gelijk zal zijn."

Nog slechter
Overigens gaat het in de bestuurskamer nóg slechter met de positie van de vrouw. Het streefcijfer van 30 procent procent vrouwen in een topfunctie is vastgelegd in de Wet bestuur en toezicht. Maar slechts een klein percentage van de bedrijven haalt het, bleek in november.

Het aandeel vrouwen in de raad van bestuur steeg naar 9,6 procent eind 2014, in 2012 was dit nog 7,4 procent. In de raden van commissarissen steeg het aandeel vrouwen van 9,8 procent naar 11,2 procent.