Geld en Werk

'Je Facebook-data hoeven niet naar Amerikaanse servers'

23 september 2015 10:36 Aangepast: 23 september 2015 13:36
Beeld © Bloomberg

De nationale toezichthouder op privacy, in Nederland het College bescherming persoonsgegevens (CBP), mag het doorsturen van Facebook-gegevens van Nederlandse burgers naar Amerikaanse servers verbieden.

Dat zegt Yves Bot, advocaat-generaal aan het Europees Hof van Justitie. Bot schrijft in een advies (pdf) aan de rechters van de hoogste Europese rechtbank dat toezichthouders die macht hebben. Het gaat dus niet om een vonnis. Maar de hoogste rechtbank van de EU neemt vaker het advies van een advocaat-generaal over.

Safe Harbor
Bot richt zich specifiek op Facebook, het sociale netwerk dat veel gegevens van Europese burgers op zijn Amerikaanse servers opslaat. 

Facebook verwerkt die privégegevens onder het zogeheten Safe Harbor-verdrag. Dit verdrag is gesloten tussen de EU en de VS om Amerikaanse bedrijven in staat te stellen persoonsgegevens te verwerken zonder Europese wetgeving te schenden. Die wetgeving verbiedt in principe het verwerken van gegevens in landen waar de dataprotectiestandaard lager is dan in de EU, zoals in de VS.

Maar hoewel dat de Europese Commissie deze deal sloot, heeft de toezichthouder de macht om het doorsturen van gegevens stop te zetten, schrijft Bot.

Amerikaanse geheime dienst
De Oostenrijkse Maximillian Schrems is de zaak tegen Facebook gestart. Schrems is van mening dat de onthullingen door klokkenluider Edward Snowden over de afluisterpraktijken van de Verenigde Staten aantonen dat gegevens op Amerikaanse servers niet veilig zijn.

"De Verenigde Staten staan toe dat op grote schaal [...] persoonsgebonden gegevens over de burgers van de Unie worden verzameld, zonder dat zij effectieve rechterlijke bescherming genieten", schrijft Bot in zijn advies.

Aanvechten
Dat Amerikaanse inlichtingendiensten gegevens over Europese burgers kunnen inzien, is volgens de advocaat-generaal 'een inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven, van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegeven' dat door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt gewaarborgd.

Ook vindt Bot het niets dat Europese burgers de inzage van hun gegevens door de Amerikaanse geheime dienst niet kunnen aanvechten.

Onderhandelingen
"Geen enkele onafhankelijke autoriteit is in staat om in de Verenigde Staten toezicht te houden op de schending van [...] de bescherming van persoonsgegevens die door overheidsinstanties, zoals de Amerikaanse veiligheidsdiensten, tegen burgers van de Europese Unie wordt begaan", schrijft de advocaat-generaal.

Daarom vindt Bot dat onderhandelingen over een nieuw Safe Harbor-verdrag, die op dit moment plaatsvinden, moeten worden opgeschort. De advocaat-generaal wil dat eerst het Europees Hof uitspraak doet over deze zaak.

Uitspraak
De verwachting is dat het Europees Hof over een paar maanden uitspraak doet in de zaak. Als het hof het advies van Bot aanneemt, heeft dit grote gevolgen voor de opslag van data bij Amerikaanse bedrijven. Het CBP zou dan mogen beslissen dat gegevens van Nederlandse Facebookgebruikers niet meer in de Verenigde Staten mogen worden opgeslagen.

Eerder besloot het Europees Hof dat Europese burgers het recht hebben om vergeten te worden. Ook haalde het Hof een streep door de bewaarplicht, waarbij providers verplicht telecom- en internetgegevens moeten opslaan.

Facebook zegt tegenover RTL Z dat het de uitspraak van het Hof afwacht.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore