Ga naar de inhoud
Geld en Werk

Zo duur zou melk eigenlijk moeten zijn

Archieffoto. Beeld © ANP

Eigenlijk is onze melk veel te goedkoop. Reken de invloed van melkproductie op het klimaat mee en een pak melk wordt ineens 78 procent duurder.

Als je een pak melk koopt, betaal je indirect mee aan zaken als de koe, veevoer, de stal, arbeidskosten en vervoer. De reden is simpel: die dingen hebben allemaal een prijs en dus heeft de boer er kosten aan gehad die hij moet terugverdienen.

Extra kosten
Sommige factoren in de melkketen verbruiken we ook, maar daar betalen zowel de boer als de consument nog niet of weinig voor. Schade aan het klimaat en de natuur bijvoorbeeld. Daar betalen we op lange termijn misschien de prijs voor, maar nauwelijks via het pak melk. Dat geldt overigens ook voor andere producten. 

Onderzoeksbureau Quivertree heeft in opdracht van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren uitgerekend wat we eigenlijk voor melk zouden moeten betalen als veel van die externe zaken wel worden meegerekend. Denk aan de kosten van broeikasgassen van boerenbedrijven, verlies van diversiteit in de natuur door de vele hectares sojavelden (die nodig zijn voor het voer van de koeien) en bodemdaling. Quivertree maakte een lage en een hoge schatting van de extra kosten.  

Prijskaartje melk

Thumbnail

De gemiddelde prijs van een pak melk is 80 cent. Bij een lage schatting komt daar volgens de berekeningen van Quivertree 20 cent bij. Bij de ruimere schatting gaat het om 0,62 cent. De meeste kosten zitten ‘m in klimaatverandering (25 cent per kilo melk), omdat de veeteeltindustrie zorgt voor veel methaan- en CO2-uitstoot.

Op plek twee staan de kosten voor de menselijke gezondheid (14 cent), omdat de melkveehouderij indirect zorgt voor fijnstof en drinkwatervervuiling. Op plek drie de schade van stikstof (10 cent). Per factor is er gekozen voor een eerder toegepaste rekensom of -methode. In het geval van klimaatverandering bijvoorbeeld voor de methode van het Amerikaanse Environmental Protection Agency.

De echte prijs van een pak melk volgens dit onderzoek? Zo'n 1 tot 1,42 euro per literpak melk.