Ga naar de inhoud
Klimaattop Parijs

Akkoord klimaattop rond, volg hier de conferentie

Delegaties bestuderen het conceptverdrag. Beeld © AFP

Het klimaatakkoord van Parijs is zojuist goedgekeurd. Vrijwel alle landen van de wereld verplichten zich om de klimaatproblematiek aan te pakken.

Nog nooit eerder werkten zoveel landen, partijen en bedrijven, samen aan een vergelijkbare tekst. Het klimaatakkoord is belangrijk, want de afspraken zijn bindend. In de tekst wordt onder andere opgenomen dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot een temperatuurstijging van twee graden en het streven van een beperking tot 1,5 graad.

De livestream is inmiddels afgelopen.

Het voorgestelde internationale klimaatverdrag telt 31 pagina's en draait om de volgende punten:

  • Beperking van de opwarming van de aarde tot beneden de 2 graden. Gestreefd moet worden naar 1,5 graad.
  • De partijen streven ernaar dat er snel een einde komt aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. De partijen zijn zich ervan bewust dat het voor arme landen langer duurt dan voor rijkere om snel te komen tot het hoogtepunt in de uitstoot. Dan kan worden begonnen met de vermindering van de uitstoot van de schadelijke stoffen. Landen moeten doen wat in hun vermogen ligt.
  • Voor de klimaatconferentie van 2025 moeten de partijen van de klimaatovereenkomst van Parijs zich samen ten doel stellen elk jaar ten minste 100 miljard dollar (91 miljard euro) ter beschikking te stellen voor armere landen die economisch moeite hebben het streven van de klimaatconferentie bij te benen. Het zou vanaf 2020 beschikbaar moeten zijn.
  • Het verdrag is bindend en de landen verplichten zich het na te leven.

Meer op rtlz.nl: