Geld en Werk

Knot: we wennen aan lage rente en dat is gevaarlijk

26 april 2016 15:29 Aangepast: 31 juli 2017 16:30

De rente is nu lekker laag, maar topman Klaas Knot van De Nederlandsche Bank is bang dat huizenbezitters en bedrijven daaraan wennen en in de problemen komen als de rente weer gaat stijgen.

In het Overzicht Financiële Stabiliteit zegt Knot dat huishoudens met hoge en grotendeels aflossingsvrije hypotheken en MKB-sectoren die verzwakt uit de crisis zijn gekomen er goed aan zouden doen om de huidige lage rentelasten te gebruiken om hun financiële positie te versterken, zodat ze straks eventuele tegenvallers beter kunnen opvangen.

Knot maakt zich al langere tijd zorgen dat we in de problemen komen als de rente weer naar meer normale niveaus gaat. Het zou volgens Knot voor consumenten en bedrijven goed zijn als ze het voordeel van de huidige lage rente zouden gebruiken om hun leningen versneld af te lossen.

'Minder hoge hypotheek'
Knot gebruikt de mogelijkheid om weer te pleiten voor een verdere verlaging van het bedrag dat je mag lenen voor de koop van je huis. Nu is dat nog 102 procent van de koopsom, dat daalt tot 100 procent in 2018. Volgens Knot moet dat in de jaren daarna verder omlaag, tot 90 procent.

Als huizenkopers tien procent van de aankoopsom zelf bij elkaar hebben gespaard, dan komen ze minder snel met hun hypotheek onder water te staan als de huizenprijzen dalen, is de gedachte.

Straks minder hypotheken onder water?
De laatste jaren kwamen huizenkopers in de problemen als de waarde van hun huis daalde onder het bedrag aan hypotheek dat er tegenover stond. Veel huizenbezitters die moesten verkopen, omdat ze werkloos raakten of omdat hun relatie uit ging, bleven met een restschuld zitten.

Ook waren er Nederlanders die wel wilden, maar niet konden verhuizen, vanwege de restschuld. In grote delen van het land is de huizenmarkt inmiddels aardig bijgetrokken, zodat het probleem van restschuld voor veel consumenten is verdwenen.

'Rentelast 110 euro hoger'
Volgens DNB gaan de lasten voor bestaande hypotheken gemiddeld met 110 euro per maand omhoog als de rente in 2019 twee keer hoger zou zijn dan nu. Een kleine groep zou dan zelfs meer dan 300 euro per maand extra moeten betalen.

Dat geldt vooral voor veertigers met een relatief hoge hypotheek, waarop weinig tot niets wordt afgelost. Starters lossen door de huidige regels meer af en lopen daardoor minder gevaar bij een stijgende rente.

Die situatie verbetert in de ogen van DNB verder als een volgend kabinet de huizenmarkt verder aanpakt. Daarbij pleit de toezichthouder al langer voor een verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek en van de maximale schuld die kan worden opgenomen ten opzichte van de waarde van een huis.

Pensioenen
De centrale bank ziet de zwakke economische groei en de daarmee samenhangende lage rente als het grootste gevaar voor de stabiliteit van de financiële sector.

Op korte termijn zet die bijvoorbeeld steeds meer druk op de financiële positie van pensioenfondsen en verzekeraars.

De centrale bank ziet de onrust op de financiële markten, zoals in het eerste kwartaal, als het meest acute gevaar voor de financiële stabiliteit. Andere punten van zorg zijn de mogelijke gevolgen van een eventueel vertrek van de Britten uit de EU en een te snelle opkomst van nieuwe technologie in de financiële sector (fintech).

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van