Geld en Werk

Nederlanders zijn steeds meer gaan betalen aan de overheid

15 juni 2017 14:08 Aangepast: 15 juni 2017 18:04

Nederlanders waren sinds 2000 nog nooit zoveel kwijt aan premies en belastingen als nu. Ook nu het beter gaat met de economie, neemt de collectieve lastendruk toe.

De collectieve lastendruk – het totaal dat we aan premies en belastingen aan de overheid afdragen als percentage van het bbp– kwam volgens de laatste voorlopige CBS-cijfers uit op 38,7 procent van het bbp. Dat cijfer is sinds het begin van deze eeuw niet zo hoog geweest.

270 miljard

Bij de overheid kwam in 2016 voor 270 miljard euro aan belastingen en premies binnen. 

Dat is fors meer dan een aantal jaren eerder. In 2009 was de lastendruk nog 35,1 procent en kwam er voor 216 miljard euro aan premies en belastingen bij de overheid binnen.

Thumbnail

Politiek

De afgelopen jaren hebben politieke partijen steeds gepleit voor verlaging van die lastendruk. Met name door de belasting op inkomen en arbeid te verlagen.

"Lastenverlichting draagt bij aan herstel van vertrouwen en geeft de conjunctuur een extra stimulans", zegt demissionair premier Mark Rutte in een interview met het Financieele Dagblad. "Als de economie blijft groeien, blijven de lasten omlaag gaan."

Maar tot nu toe is de collectieve lastendruk alleen maar gestegen. En de verwachting van het Centraal Planbureau is dat die collectieve lastendruk de komende jaren nog verder omhoog gaat, tot bijna 40 procent in 2020.

Hogere belastingschijf

Dat we de afgelopen jaren meer kwijt waren aan premies en belastingen heeft meerdere redenen. Soms hebben die met overheidsbeleid te maken. Zo heeft de overheid in 2016 bijvoorbeeld het belastingtarief voor de eerste schijf iets verhoogd.

Daardoor moet je over het bedrag tot bijna 20.000 euro iets meer belasting afdragen. Ook is de algemene heffingskorting volledig inkomensafhankelijk geworden. Hoe hoger je inkomen, hoe minder korting op premies en belastingen je krijgt.

Aantrekkende economie helpt ook

Maar dat is niet het enige, zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS. "Als je meer gaat verdienen omdat het economisch beter gaat, kom je vaak ook in een hogere belastingschijf terecht. Daardoor gaan je lasten omhoog. En dat verhoogt alles bij elkaar weer de collectieve lastendurk."

 

`