Economie

Nederland loopt weer in de pas: staatsschuld daalt

12 april 2016 15:32 Aangepast: 31 juli 2017 20:00
Beeld © EPA

Het begrotingstekort van Nederland daalt de komende jaren hard. Ook de staatsschuld, die nu nog veel te hoog is, gaat omlaag. De verkoop van ABN Amro en de groeiende economie leveren een fikse meevalller op.

Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in zijn stabiliteitsnota, die vandaag naar de Kamer wordt gestuurd.

Het financieringstekort, dat is het begrotingstekort zonder de aflossingen op de staatsschuld mee te rekenen, daalt de komende jaren van 1,7 procent van het BBP in 2015, naar 1,2 procent in 2017.

Dat is vooral te danken aan drie zaken:

Maar er zijn ook tegenvallers voor het kabinet. Zo zijn we meer geld kwijt aan asielopvang en dalen de gasbaten, doordat er steeds minder gas wordt gewonnen in Groningen. Maar al met al wegen de meevallers dus zwaarder dan de tegenvallers.

Europa gerust
En daarmee kan ook Europa weer gerust zijn op de Nederlandse situatie. Europese regels (het Stabiliteits- en Groeipact) schrijven voor dat het zogenaamde EMU-tekort niet meer dan drie procent van het Bruto Binnenlands Product (alles wat we met elkaar verdienen) mag zijn. Aan die eis voldoet Nederland nu dus met gemak.

Ook met de staatsschuld gaat het weer de goede kant op, hoewel die nog steeds veel te hoog is. Van Europa mag de totale schuld niet groter zijn dan 60 procent van het BBP. Na de economische crisis is de Nederlandse schuld ruim over die grens geschoten tot 65,3 procent.

De komende jaren neemt de schuld af met ongeveer een half procent per jaar. In 2017 moet de schuld uitkomen op 64,1 procent van het BBP.

Verkoop ABN Amro goed voor schatkist
De verbeterde schuldpositie wordt veroorzaakt door de verkoop van ABN Amro, de verbetering van het financieringssaldo en de groeiende economie.

Dat wil niet per se zeggen dat de schuld in harde euro's ook daadwerkelijk lager wordt: als de economie groter wordt, daalt het tekort als percentage van die economie. Ook als de schuld in absolute bedragen wat toeneemt.

Raad van State minder positief
De Raad van State ziet alles een stuk minder zonnig in dat het Kabinet. Zij stelt dat, hoewel Nederland voldoet aan de 3 procentnorm, ons land alsnog niet volledig voldoet aan de Europese begrotingsregels. Het adviesorgaan benadrukt juist dat het structureel tekort ('het begrotingstekort geschoond voor conjunctuur en eenmalige posten') ieder jaar overschreden wordt. Dat structureel tekort mag volgens de afspraken niet boven de 0,5 procent uitkomen. 

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

`