Welkom bij RTL Nieuws! Hier vind je voortaan al jouw RTL Z nieuws, actuele beurskoersen, nieuwsuitzendingen en meer.

Heb je nog vragen? Check onze FAQ.

×
Geld en Werk

De Nederlandse economie groeide sinds 2007 niet meer zo hard

12 juni 2017 13:00 Aangepast: 27 juli 2017 21:30
Het aantal Nederlanders is nu ruim 17,4 miljoen (foto terillustratie is van voor corona)

De economie groeit dit jaar met 2,5 procent. Sinds 2007 is de groei in Nederland niet meer zo hoog geweest. En ook de komende jaren blijft de economie lekker draaien. Tenzij, natuurlijk, een nieuw kabinet of internationale ontwikkelingen roet in het eten gooien.

De aantrekkende wereldhandel en meer bedrijfsinvesteringen stuwen de komende jaren de economie. Dit jaar nog wordt een groei bereikt die we sinds voor de crisis niet hebben gezien, en ook de komende jaren groeit de economie door, met 2,1 procent in 2018 en 1,9 procent in 2019. Dat becijfert De Nederlandsche Bank in de jaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten.

We kunnen meer uitgeven

Ook huishoudens krijgen meer om uit te geven. Hun consumptie groeit jaarlijks dan ook met 1,5 tot 2 procent in de komende twee jaar. Dat komt vooral door betere beloning en flinke groei van de werkgelegenheid.

Ons inkomen stijgt lekker door

Thumbnail

In deze grafiek zie je het gemiddelde reëel beschikbaar inkomen, met alle factoren die daar invloed op hebben. Sinds 2014 groeit ons beschikbaar inkomen lekker door. Ons reële beschikbare inkomen ligt inmiddels zelfs 8 procent hoger dan in 2007, voor de crisis.

Dit jaar groeit het beschikbaar inkomen met 1,6 procent. Volgend jaar neemt de groei zelfs nog ietsje toe, naar 2,2 procent. Dat komt vooral door groei in loon en inkomen van zzp'ers, en de lage rente. Hoewel die lage rente zorgt voor klein rendement, is ze juist voor schuldendruk van bijvoorbeeld hypotheken heel voordelig.

De belastingen en premies drukken flink op het inkomen. Dat zie je onder de rode lijn in de grafiek. Vanaf dit jaar gaan ook drukken ook de pensioenpremies weer op het inkomen. De druk van inflatie blijft min of meer gelijk.

Woningmarkt

Ook de woningmarkt blijft goed draaien, voorspelt DNB. De afgelopen vier jaar zijn zowel de verkoopaantallen als de prijzen en de vertrouwensindicatoren onafgebroken gestegen. De woningverkopen liggen inmiddels hoger dan op de piek voor de crisis.

De verhouding tussen de hypotheekschuld en het inkomen, die de afgelopen jaren is afgenomen van 228 procent in 2009 tot 210 procent nu, loopt de komende jaren wel weer ietsje op.

Dat komt ook door de prijzen: de woningprijzen blijven stijgen en volgens DNB zal in 2019 het prijsniveau van voor de crisis worden bereikt. De stijging wordt mede veroorzaakt door een steeds krapper wordende woningmarkt. Ruim een kwart van de bouwbedrijven geeft inmiddels aan meer werk te hebben dan ze aankunnen.

Of gaat het helemaal anders?

De huidige geopolitieke situatie zou erin kunnen resulteren dat de wereldhandel de komende jaren niet doorgroeit, maar juist restrictiever wordt. Wanneer Trump handelsrestricties invoert en andere landen daarop reageren, zou dat voor de Nederlandse economie 'aanzienlijke schade' kunnen opleveren.

Zo zou de consumptie in 2019 0,8 procent lager kunnen uitvallen dan nu wordt begroot. Ook voor de in- en uitvoer van goederen zou de groei aanzienlijk lager liggen dan wanneer het beleid gelijk blijft. De totale economische groei valt in 2018 0,5 procentpunt lager uit dan in het huidige scenario, en in 2019 scheelt het nog eens 0,2 procentpunt.

En ook een nieuw kabinet kan grote invloed hebben op de groeiramingen, schrijft DNB. Daarover vallen alleen nog geen voorspellingen te doen.

Liever kijken dan lezen? Job Swank van DNB reageert op de economische ramingen.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore