Geld en Werk

Onterecht ontslagen? UWV helpt je onvoldoende, zegt inspectie

19 juli 2018 11:00 Aangepast: 19 juli 2018 15:34
Beeld © Archieffoto ANP

Uitkeringsinstantie UWV laat zijn oren te veel hangen naar werkgevers in ontslagzaken, concludeert de Inspectie SZW. Mede hierdoor pakt de nieuwe ontslagwet, die nu ruim 3 jaar geldt, slecht uit voor werknemers die worden ontslagen.

Het UWV is sinds 1 juli 2015 verantwoordelijk voor het beoordelen van ontslagaanvragen door bedrijven. Tot die wetswijziging kon een werknemer zijn ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvechten bij de kantonrechter, die rol kwam daarna te liggen bij het UWV.

Die moet controleren of het ontslag om bedrijfseconomische redenen wel terecht is aangevraagd. Met andere woorden: is de nood bij een bedrijf echt zo hoog dat het ontslaan van mensen onvermijdelijk is?

UWV controleert nauwelijks

Maar het UWV controleert nauwelijks of de redenen voor het ontslag wel kloppen, concludeert de Inspectie na uitgebreid onderzoek. De Inspectie SZW analyseerde ruim 26.000 ontslagaanvragen in de periode van 1 juli 2015 tot eind 2016 en ondervroeg ruim 2100 ontslagen werknemers.

De toezichthouder schrijft dat het UWV meer zou moeten doen om werknemers die niet zo handig zijn met regeltjes en formulieren te helpen om verweer te bieden tegen de werkgever. Al in 2007 concludeerde de Nationale Ombudsman dat werknemers 'duidelijk' de zwakkere partij zijn ten opzichte van werkgevers, iets waar blijkbaar weinig aan is veranderd.

Gebrekkige informatie

Het gaat vaak mis bij het verstrekken van cruciale informatie. Als iemand die ontslagen is zich niet bij het besluit van het UWV neerlegt, hoort die lang niet altijd dat hij bij de kantonrechter in beroep kan gaan tegen het besluit. De rechter kijkt dan opnieuw naar de zaak, zonder een oordeel te geven over het besluit van het UWV.

Uit de enquête van de Inspectie blijkt echter dat het UWV dit vaak niet aan werknemers vertelt. 45 procent van de ondervraagden zegt dat het geen informatie heeft gekregen van het UWV, 39 procent kan het zich niet herinneren.

Werkgever huurt iemand anders in

Een derde van de ondervraagden vertelt dat hun oude werkgever binnen een half jaar weer vacatures had voor min of meer dezelfde functie als hun eigen baan. Dat mag niet, volgens de wet moet de werkgever eerst proberen de ontslagen werknemer weer in dienst te nemen.

Dat gebeurt slechts in 2 procent van de gevallen, terwijl het in 11 procent van de gevallen wel mogelijk zou zijn, blijkt uit de enquête.

Reactie minister Koolmees

In een reactie laat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder meer weten dat het niet de taak van het UWV is om zelf op zoek te gaan naar informatie om te checken of de ontslagaanvraag wel terecht is.

Meer informatie zoeken is 'niet zinvol', schrijft Koolmees, omdat er toch geen actuelere informatie is bij de Kamer van Koophandel dan wat de bedrijven zelf aanleveren. Wel vraagt het UWV aan de werknemer of de informatie juist is en als die claimt dat dit niet zo is, kan het UWV om meer info bij de werkgever vragen. 

De minister schrijft verder aan de Tweede Kamer dat het UWV op dit moment onderzoekt hoe het beter voorlichting kan geven over de rechten die werknemers hebben als ze worden ontslagen. Zo zal vanaf nu standaard vermeld worden dat een werknemer naar de rechter kan stappen om het besluit van het UWV aan te vechten.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van