Geld en Werk

Checklijstje zzp'ers: hoe stel je een modelovereenkomst op?

30 september 2016 10:55 Aangepast: 31 juli 2017 00:00

Er moet snel een eind komen aan onzekerheid voor zzp'ers die wordt veroorzaakt door de nieuwe wet DBA, vindt de Tweede Kamer. Voor wie niet kan wachten op een besluit, zetten we op een rij waar je op moet letten als je een modelcontract afsluit met je werkgever.

In mei van dit jaar ging de nieuwe wet DBA in, die gaat over de juridische relatie tussen de zzp'er en zijn opdrachtgever. Zzp'ers moeten gaan werken met een door de Belastingdienst goedgekeurd modelcontract. Heb je zo'n contract dan heb je zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden. De goedkeuring is vijf jaar geldig. Dat is anders dan de VAR, want die moest je ieder jaar opnieuw aanvragen.

De crux zit hem hierin: wijk je volgens de Belastingdienst (te veel) af van het contract, dan geldt de vrijwaring niet meer. De fiscus beoordeelt dan alsnog of die opdracht een arbeidsovereenkomst is. Als dat zo is, kan de Belastingdienst zowel bij jou als bij de opdrachtgever een naheffing en een boete opleggen. Voor jou als zzp'er heeft dat tot gevolg dat de uren die je voor die opdracht hebt gewerkt niet meetellen voor jouw zelfstandigenaftrek. Daarvoor moet je minimaal 1225 uur per jaar als zelfstandige werken.

Hoe stel je een goede modelovereenkomst op en voorkom je naheffing?

1. Het begint bij de Belastingdienst: hoe controleert de fiscus?

Er wordt gekeken of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, de fiscus noemt dat een dienstbetrekking.

Er worden drie dingen getoetst: arbeid, loon en gezag. Wanneer al deze elementen in de overeenkomst aanwezig zijn, dan ziet de Belastingdienst dit als een dienstbetrekking en ben je dus eigenlijk werknemer. Zodra één van deze elementen ontbreekt, is er geen sprake van een dienstbetrekking.

  • Persoonlijke arbeid betekent dat je verplicht bent om dat werk persoonlijk te verrichten. Wil je dat dit element vervalt, dan moet je jezelf dus mogen laten vervangen zonder toestemming van de opdrachtgever.
  • Loon is duidelijk: je krijgt betaald voor je werkzaamheden. De kans is klein dat je dit element wilt laten vervallen.
  • Gezag: dat heeft te maken met de aanwijzingen die de opdrachtgever geeft. Je mag samen met je opdrachtgever wel afspraken maken over het eindresultaat, maar niet over de weg ernaartoe. Het is verstandig om zo concreet mogelijk in de overeenkomst op te nemen welke instructies wel en welke instructies niet gegeven mogen worden. Op die manier voorkom je discussie over de vraag of jullie niet zijn afgeweken van de overeenkomst.

2. Is er sprake van een fictieve dienstbetrekking? 

Als eerste moet je toetsen of er een fictieve dienstbetrekking is. Bij een fictieve dienstbetrekking werk je niet op basis van een arbeidsovereenkomst, maar moeten toch loonheffingen worden ingehouden. Dat is bijvoorbeeld bij aanneming van werk en als je als zzp'er bemiddeld wordt. Let op: dit is niet per se de taak van de opdrachtgever, want dit moet in de overeenkomst geregeld worden.

3. Zijn de gelijkgestelden- en thuiswerkersregeling van toepassing?

Bij de gelijkgesteldenregeling ben je als zzp'er twee dagen per week aan de slag voor de opdrachtgever, ongeacht het aantal uren.

Er is sprake van een thuiswerkersregeling als je minimaal 30 dagen samenwerkt met de opdrachtgever en daarmee meer dan 40 procent van het wettelijk minimumloon verdient. Dat is ongeveer 600 euro per maand. Als jij onder deze regelingen valt, dan moeten alsnog loonheffingen worden ingehouden door de opdrachtgever. Jullie moeten deze twee regelingen schriftelijk buiten toepassing verklaren voordat de eerste factuur is betaald.

4. Wie draait er op voor een eventuele boete?

Als zzp'er moet je extra aandacht schenken aan de vraag wie er opdraait voor een eventuele naheffing of boete. Er zijn opdrachtgevers die dit willen verhalen op de zzp'er. Dat mag alleen bij de loonbelasting en de premies volksverzekeringen. Het verhalen van de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage voor de ZVW is verboden.

Als je dan een goede overeenkomst hebt opgesteld samen met de opdrachtgever, dan moet je die zo snel mogelijk voorleggen aan de Belastingdienst. Op deze manier weet je het snelste waar je aan toe bent. Eén op de drie aanvragen wordt goedgekeurd én er is een flinke wachtlijst.

5. Leg de overeenkomst voor aan de Belastingdienst

6. Verenig je met andere zzp'ers
Als je als opdrachtgever met meerdere zzp'ers werkt en zij doen hetzelfde werk, dan hoef je niet voor iedereen een nieuw modelcontract op te stellen.

7. Let goed op
Let op: wanneer je via een intermediair of tussenpersoon werkt, dan ontstaat er een nieuwe ‘relatie’. Hiervoor zijn twee modelcontracten goedgekeurd door de Belastingdienst, de modelovereenkomst bemiddeling of -tussenkomst.

Met dank aan arbeidsrechtadvocaat Daniël Maats van Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs.

Meer rtlz.nl:

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore