Geld en Werk

Samenwerking bedrijven-lobbyclubs loopt spaak

17 mei 2018 13:05 Aangepast: 17 mei 2018 14:28
Michael van Straalen van MKB Nederland (rechts) kon niet opboksen tegen Hans de Boer van VNO-NCW (links) Beeld © ANP

De samenwerking tussen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland is afgelopen jaren volledig spaak gelopen. De belangen van de kleinere bedrijven zijn daarbij ondergesneeuwd.

Dat blijkt uit een reconstructie van het FD. Volgens de krant is er al jaren sprake van een dominantie van VNO-NCW, die de belangen van de multinationals en de grotere bedrijven behartigt. De lobby van MKB Nederland komt er maar nauwelijks aan te pas.

Wie betaalt, bepaalt

Dat zou in de eerste plaats worden verklaard door het verschil in contributies. VNO-NCW neemt daarvan 23 miljoen euro voor zijn rekening. MKB Nederland slechts 8 miljoen. "Wie betaalt, bepaalt", aldus de krant.

Illustratief voor de slechte samenwerking is de gang van zaken rond de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. Tijdens de formatie van het kabinet Rutte III maakte VNO-NCW zich daar sterk voor.

In dat voorstel zouden de kosten van de inmiddels 1,6 miljard euro onder meer worden gedekt door de onroerendezaakbelastingen op woningen en bedrijfspanden te verhogen. Volgens het FD zou VNO-NCW het voorstel, waarbij de kosten dus deels op mkb’ers werden afgewenteld, nooit intern met MKB Nederland hebben afgestemd.

MKB buitenspel

Omdat hij binnen de werkgeverslobby te vaak buitenspel stond stapte voorman Michaël van Straalen van MKB Nederland in januari op. Van Straalen was twaalf jaar voor de werkgeversorganisatie actief; vanaf 2013 als voorzitter.

Verhoudingen herstellen

Gisteren presenteerden de werkgeversorganisaties een plan om de verhoudingen te herstellen. Daarbij moeten de belangen van het midden- en kleinbedrijf en aandacht voor ondernemers weer meer gewicht krijgen.

Ook willen de organisaties een federatie oprichten, waarvan beide verenigingen lid worden. Daarin kunnen de besturen beter 'de gezamenlijke lobby en projecten afstemmen'. Ten slotte gaan beide clubs investeren in meer (digitale) platformen en projecten voor ondernemers.

`