Ga naar de inhoud
Geld en Werk

Kabinet wil discriminatie arbeidsmarkt harder aanpakken

Een man fietst voorbij een uitzendbureau. Beeld © ANP

Discriminatie is onaanvaardbaar, ook op de arbeidsmarkt, zegt het kabinet. Er komt daarom extra toezicht vanuit de inspectie op de uitzendbranche, die zelf ook maatregelen neemt om discriminatie tegen te gaan.

Dat schrijft Tamara van Ark Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Zij komt voor de zomer met een plan waarin staat hoe de Inspectie SZW beter toezicht kan houden en beter kan handhaven binnen de branche. 

De brief volgt op een onderzoek van Radar eerder dit jaar. Daaruit bleek dat uitzendbureaus op grote schaal meewerken aan discriminatie. Zo belde het consumentenprogramma tachtig uitzendbureaus en deed zich voor als bedrijf. De vraag was of het uitzendbureau er rekening mee kon houden dat het slechte ervaringen had met Marokkanen, Turken of Surinamers. Tuurlijk, was het antwoord van bijna de helft. 

'Volstrekt onacceptabel'

Toen al zei Van Ark dat dit 'volstrekt onacceptabel' is. "Het verwoest toekomstdromen en zorgt dat ambitie eindigt in frustratie en dat talent wordt verspild." In de brief aan de Kamer schrijft ze dat de 'consequenties van discriminatie op de arbeidsmarkt groot zijn voor de mensen die het persoonlijk treft' en dat het 'funest is voor de sociale cohesie in Nederland'.  

Volgens haar kaart de uitzending een breed maatschappelijk probleem aan. "Het is belangrijk om naast het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie op grond van afkomst, ook oog te hebben voor discriminatie op andere veelvoorkomende gronden, zoals leeftijd en geslacht."

Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie krijgt vervolg

Naast de aanpak vanuit de branche zelf, zal de inspectie extra toezicht houden. Meldingen van discriminatie worden onderzocht en de inspectie kan controleren of uitzendbureaus hun medewerkers voorlichten. Van Ark wil kijken of er ook bij de werving en selectie toezicht kan komen. Die bevoegdheid heeft de inspectie nu nog niet. Het kan nu pas ingrijpen als iemand is aangenomen en het op de werkvloer misgaat.

Daarnaast, zoals al afgesproken was in het regeerakkoord, krijgt het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie een vervolg. Hierin staat onder andere hoe discriminatie, van achtergrond tot religie en zwangerschap, in een sollicitatieprocedures bestreden kunnen worden.

Zie ook: 'Uitzendbureaus werken op grote schaal mee aan discriminatie'

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de namen van uitzendbureaus die namens opdrachtgevers discrimineren, bekend worden gemaakt. Het noemen van namen moet ervoor zorgen dat de bedrijven ophouden met discrimineren. Maar daar wil de staatssecretaris niet aan.

Ze schrijf dat ze wel recht wil doen aan de 'ernst van de overtreding' maar dat er nog geen beoordeling is geweest door de rechter.