Ga naar de inhoud
Geld en Werk

Ziek? Dan zelf vervanging regelen bij zorgbedrijf Carinova

Beeld © ANP

Het verzuimprotocol van de Sallandse zorgaanbieder Carinova is verkeerd gevallen bij vakbonden. Het bedrijf stelt dat medewerkers zelf 'probleemhouder' zijn van hun verzuim en vervanging moeten regelen. Lukt dit, dan krijgen de zieke werknemers niet doorbetaald. "Niet fraai."

Dat zegt CNV-woordvoerder Martin van Oosten. Samen met vakbond NU'91 en werknemersorganisatie FBZ heeft hij de kwestie aangekaart bij het bedrijf. Het werd opgepikt door het regionale dagblad De Stentor. Carinova (3200 werknemers) biedt thuiszorg, woonzorg en huishoudelijke hulp. 

Volgens de bonden gebiedt Carinova dat werknemers bij ziekte eerst zelf vervanging moeten regelen. "Werk moet dan ingehaald worden op een vrije dag. Als er vervanging wordt geregeld, dan krijg je die dag geen geld uitgekeerd. Bij ziekte, is dat wel zo."

Aaldert Mellema, bestuurder van CNV Zorg & Welzijn, zegt dat medewerkers die ziek zijn op deze manier gestraft worden. "Ze krijgen te horen dat 'verzuim een keuze is' en dat 'ziek-zijn diefstal van collega's is'. 

'Ziek is ziek'

Carinova-woordvoerder Jos van de Kemenade wil geen antwoord geven op de vraag waarom iemand die ziek is en zelf vervanging regelt, uitgeroosterd wordt en dan niet uitbetaald krijgt. En ook niet waarom iemand die uiteindelijk geen vervanging regelt, wel gewoon op 'ziek' in het rooster komt te staan en dus wel betaald krijgt.

Wel laat hij schriftelijk weten: "Als een medewerker aangeeft dat hij ziek is wordt de ziekmelding te allen tijde geaccepteerd en komt hij in het rooster op ziek te staan." Toch laten documenten die RTL Z inzag een ander beeld zien. Hieruit blijkt vooral dat werknemers zelf verantwoordelijk gehouden worden voor het regelen van vervanging bij ziekte.

Op het verzoek hierop te reageren laat Van de Kemenade niets meer horen. Mails en telefoontjes worden niet beantwoord, wel wordt er verwezen naar een persbericht op de site van Carinova.

Hierin staat: "Met het nieuwe verzuimprotocol willen wij graag dat medewerkers zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor het leveren van goede zorg en eigen verantwoordelijkheid nemen op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid."

Eigen verantwoordelijkheid

In dit nieuwe verzuimprotocol van Carinova, ingezien door RTL Z, staat dat medewerkers zelf probleemhouder (lees: verantwoordelijk) zijn van hun verzuim en zelf met een voorstel moeten komen tot aanpassing van werkzaamheden of mogelijkheden wanneer diegene niet in staat is om te werken. 

Tijdens het verzuim moet de werknemer voortdurend actie ondernemen om de betrokkenheid met het werk zo groot mogelijk te houden, staat in het document.

'Dwingend'

Arbeidsrechtsadvocaat Maarten van Gelderen noemt het protocol 'niet gebruikelijk'. "Het komt heel dwingend over. Ziek zijn wordt tot probleem van de werknemer gemaakt en dat is niet in lijn met de wet- en regelgeving." 

Hij doelt op de Wet verbetering poortwachter, die het aantal werknemers dat langdurig ziek is, moet terugdringen. Bovenaan het document van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat als allereerste dat 'ziek zijn voor niemand prettig is'. 

Als je ziek bent, kun je niet werken

In het verzuimprotocol van Carinova staat verder de bedrijfsarts als hoofdtaak heeft dat werken meestal een betere optie is dan niet werken. Van Gelderen: "Als er sprake is van een conflict waardoor iemand zich ziek wil melden, begrijp ik deze opmerking wel, maar als je ziek bent kun je gewoon niet werken."

De bonden willen nu in gesprek met het bedrijf, wat Carinova zelf ook zegt te willen.